Informacja  o sytuacji hydrologicznej 8.04.2013r. godz. 15:00

Na rzekach województwa podkarpackiego obserwuje się stabilizację bądź trendencję spadkową stanów wód. Przekroczenia stanów ostrzegawczych występują jeszcze na rz. San i jej prawobrzeżnych dopływach (Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Tanew). Występują podtopienia na terenach niżej położonych, w dolinach tych rzek oraz lokalne podtopienia spowodowane utrudnieniem odpływu wód roztopowych z rowów melioracyjnych. Nadal obowiązuje wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Laszki w powiecie jarosławskim, w gminie Kuryłówka w powiecie leżajskim oraz w gminach Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów w powiecie niżańskim. W związku ze stałą poprawą sytuacji hydrologicznej oraz systematycznym obniżaniem się poziomu wody na rzekach Starosta Stalowowolski odwołał z dniem 8. 04.br. o godz. 15.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Stalowa Wola oraz gmin: Pysznica, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem. 

Na Sanie poniżej Jarosławia oraz na jego dopływach poniżej Przemyśla prognozowane są wahania stanów wody w dolnej części strefy stanów wysokich przy nadal przekroczonych stanach ostrzegawczych, a punktowo nieznacznie alarmowych. Na Sanie powyżej Jarosławia i na bieszczadzkich dopływach Sanu prognozowana jest stabilizacja bądź spadek poziomu wody na ogół w górnej części strefy stanów średnich.

 

Aktualnie (na godz. 15.00) stan ostrzegawczy/alarmowy przekroczony jest na:

Rzeka

Wodowskaz

 

Stan aktualny[cm]

Zmiana stanu [cm]
za 3 h

 

Tendencja

 

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Wisła

Zawichost

530

-2

malejąca

480

620

San

Leżachów

452

-7

malejąca

460

660

San

Nisko

399

+1

rosnąca

370

500

Wisznia

Nienowice

358

-2

malejąca

340

460

Szkło

Charytany

409

-2

malejąca

330

470

Lubaczówka

Zapałów

360

-1

malejąca

250

350

Tanew

Osuchy

399

+ 3

rosnąca

320

400

Bukowa

Ruda Jastkowska

170

+6

rosnąca

160

240

  Sytuacja hydrologiczna wymaga systematycznego monitorowania i śledzenia prognoz.