Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje i ostrzeżenia

Sytuacja hydrologiczna na terenie woj. podkarpackiego

10-04-2013
Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2013 07:17
Piotr Skworzec, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W ciągu kolejnej doby na Sanie poniżej Jarosławia oraz na jego dopływach poniżej Przemyśla prognozowane są wahania stanów wody w dolnej części strefy stanów wysokich przy nadal przekroczonych stanach ostrzegawczych, a punktowo nieznacznie alarmowych. Na Sanie powyżej Jarosławia i na bieszczadzkich dopływach Sanu prognozowana jest stabilizacja bądź spadek poziomu wody na ogół w górnej części strefy stanów średnich. Występujące opady nie spowodują większych zmian w sytuacji hydrologicznej.Na rzekach województwa podkarpackiego obserwuje się tendencję spadkową stanów wód. Przekroczenia stanów ostrzegawczych występują jeszcze na rz. San poniżej Jarosławia oraz jej dopływach (Bukowa, Trzebośnica, Szkło, Lubaczówka, Tanew). Występują podtopienia na terenach niżej położonych, w dolinach ww. rzek oraz lokalne podtopienia spowodowane utrudnieniem odpływu wód roztopowych z rowów melioracyjnych.

W związku ze stałą poprawą sytuacji hydrologicznej oraz systematycznym obniżaniem się poziomu wody na rzekach Wójt Gminy Laszki odwołał z dniem 9. 04.br. o godz. 15.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy. Aktualnie pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w gminach Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów w powiecie niżańskim.

Aktualnie (na godz. 06.00) stan ostrzegawczy przekroczony jest na:

Rzeka

Wodowskaz

Stan aktualny[cm]

Zmiana stanu [cm]
za 3 h

Tendencja

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Wisła

Zawichost

505

+2

rosnąca

480

620

Szkło

Charytany

353

-3

malejąca

330

470

Tanew

Osuchy

381

-4

malejąca

320

400

Bukowa

Ruda Jastkowska

181

+6

rosnąca

160

240

Trzebośnica

Sarzyna

269

0

bez zmian

260

320

 
W ciągu kolejnej doby na Sanie poniżej Jarosławia oraz na jego dopływach poniżej Przemyśla prognozowane są wahania stanów wody w dolnej części strefy stanów wysokich przy nadal przekroczonych stanach ostrzegawczych, a punktowo nieznacznie alarmowych. Na Sanie powyżej Jarosławia i na bieszczadzkich dopływach Sanu prognozowana jest stabilizacja bądź spadek poziomu wody na ogół w górnej części strefy stanów średnich. Występujące opady nie spowodują większych zmian w sytuacji hydrologicznej.
Lista aktualności