Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje i ostrzeżenia

Sytuacja hydrologiczna 14.04.2013 godz 20.00

14-04-2013

Sytuacja hydrologiczna 14.04.2013 godz 20.00

Na rzekach województwa podkarpackiego obserwuje się tendencję spadkową stanów wód. Przekroczenia stanów ostrzegawczych występują na Sanie oraz jego dopływach - Lubaczówce i Tanwi. Występują podtopienia na terenach niżej położonych, w dolinach ww. rzek oraz lokalne podtopienia spowodowane utrudnieniem odpływu wód roztopowych z rowów melioracyjnych. W zlewni Wisłoka i Wisłoki stany wód układaja sie na granicy stanów wysokich. Lokalnie mogą następować przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Aktualnie (na godz. 20.00) stan ostrzegawczy przekroczony jest na:

Rzeka

Wodowskaz

Stan aktualny[cm]

Zmiana stanu za ostatnie
3 h

Tendencja

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Wisła

Zawichost

588

+1

rosnąca

480

620

Wisła

Sandomierz

458

0

bez zmian

420

610

Tanew

Osuchy

383

- 3

malejąca

320

400

Lubaczówka

Zapałów

273

-1

malejąca

250

350

San

Leżachów

481

+6

rosnąca

460

660

San

Nisko

391

-1

bez zmian

370

500

Obecnie na terenie woj. podkarpackiego nie obowiązuje już nigdzie pogotowie przeciwpowodziowe.

 

W ciągu najbliższej doby w związku z przemieszczającą się falą wezbraniową na Wiśle od Sandomierza po Dęblin spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanow wysokich, powyżej utrzymującego się stanu ostrzegawczego w Sandomierzu i Zawichoście.

Na Sanie poniżej ujścia Szkła prognozowany jest wzrost poziomu wody w strefie stanow wysokich, powyżej stanu ostrzegawczego w Leżachowie oraz Nisku. Na Sanie w Rzuchowie poziom wody będzie zbliżał się do wartości stanu ostrzegawczego.

Na pozostałych dopływach Wisły w pierwszej części doby możliwy jest jeszcze wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich oraz w dolnej części strefy stanów wysokich, przy lokalnie utrzymujących się stanach ostrzegawczych i alarmowych, związany z dalszym topnieniem pokrywy śnieżnej.
W drugiej części doby
spodziewana jest tendencja spadkowa bądź stabilizacja

Na Wiśle powyżej Sandomierza oraz Sanie powyżej Przemyśla prognozowany jest spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanow wysokich oraz na granicy strefy stanow średnich i wysokich.

Lista aktualności