Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje i ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

30-05-2013

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 30.05.2013 do godz. 09:00 dnia 31.05.2013
Obszar: zlewania Wisłoki, Wisłoka, dopływy Sanu (podkarpackie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewni Wisłoki, Wisłoka, na dopływach Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewany jest wzrost stanu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się utrzymywać.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak

Lista aktualności