Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje i ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne

03-06-2013

Data i godzina wydania: 03.06.2013 - godz. 08:46

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:54

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2 

Ważność: od godz. 09:00 dnia 03.06.2013 do godz. 12:00 dnia 04.06.2013

Obszar: zl. Wisłoki,Wisłoka,dopływy Sanu (podkarpackie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze ciągłym i burzowym w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka oraz na dopływach Sanu (szczególnie w górnych biegach tych rzek), a także w zlewniach zurbanizowanych, spodziewany jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.  W związku z niekorzystną sytuacją meteorologiczną, stopień informacji może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech

Lista aktualności