Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Katarzyna Haraf-Żmuda objęła stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach

05-09-2023

Z dniem 1 września 2023 roku Pani Katarzyna Haraf-Żmuda została powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Jadachach. Wybór Pani dyrektor nastąpił w drodze konkursu, który został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon powołał dwunastoosobową komisję konkursową, w skład której weszli przedstawiciele organu prowadzącego, Kuratora Oświaty w Rzeszowie, rady pedagogicznej, rady rodziców, NSZZ ”Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pani Katarzyna Haraf-Żmuda przez ostatnie 14 lat pracowała na stanowisku nauczyciela, dzięki czemu zdobyła cenne doświadczenie w pracy z uczniami.

 

Pani Dyrektor składamy serdeczne gratulacje. Życzymy sukcesów w realizacji swoich planów oraz pełnego wsparcia ze strony całego zespołu pedagogicznego, rodziców i lokalnej społeczności.

 

BOJS

 

Lista aktualności