Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Uczniowie z Zespołu Szkół w Nowej Dębie pojadą do Brukseli

15-04-2013

      12 kwietnia 2013 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie wręczono nagrody laureatom II etapu powiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

Organizatorem konkursu był Tomasz Poręba - poseł do Parlamentu Europejskiego a współorganizatorem senator Rzeczypospolitej Polskiej Janina Sagatowska oraz poseł na Sejm RP - Zbigniew Chmielowiec. Konkurs został zorganizowany przy współudziale Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie, Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie, Zespołu Szkół w Gorzycach oraz Liceum Ogólnoksztacącego w Grębowie, a koordynatorem był Jacek Rożek. Celem konkursu było m.in. kształtowanie postaw otwartości na integrację rozumianą jako uznanie dla różnorodności w jedności, poznanie europejskiego dziedzictwa, ukazanie historii integracji UE, poznanie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w integrującej się Europie a także zapoznanie z mechanizmami i strukturami funkcjonującymi w UE.

       Ilość laureatów z danej szkoły obliczono metodą d'Hondta stosowaną do podziału miejsc opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami szkolnymi.

Podziału dokonano dzieląc liczbę punktów zdobytych przez reprezentacje każdej szkoły przez kolejne liczby naturalne, a następnie z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich szkół wybieranych jest tyle, ilu jest laureatów konkursu. Do konkursu mogli przystąpić tylko ci uczniowie, którzy do 31 marca 2013 r. ukończyli 18 lat.

      Laureatami konkursu zostali:
- Dominika Kopeć z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie,
- Kamil Tęcza i Karol Tłusty z Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie,

- Klaudia Laskowska z Zespołu Szkół w Gorzycach,
- Michał Sabat z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.
      Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki które w imieniu fundatorów wręczył burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon.

Organizatorzy konkursu zapewniają laureatom bezpłatny przejazd, hotel i wyżywienie podczas wizyty w Brukseli w czerwcu 2013 r.

 

RL/MM

     

 

 

Lista aktualności