Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Magdalena Pędzimąż – uczennica Technikum Handlowego ZS Nr 2 wyróżniona w konkursie na najlepszy biznesplan!

23-05-2013

W obecnym roku oddział Zamiejscowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu ogłosili konkurs na ,,Najlepszy Biznesplan". Był on skierowany do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych lub uczących się na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Jury oceniało projekt biznesplanu w następujących kategoriach: innowacyjność pomysłu, realność założeń marketingowych przedsięwzięcia, realność założeń finansowych przedsięwzięcia oraz  szanse na rozwój. W dniu 14 maja br. podczas Jarmarku Zawodów organizowanych przy PWSZ w Tarnobrzegu został rozstrzygnięty konkurs na Najlepszy Biznesplan. Wyróżnienie w w/w konkursie otrzymała uczennica Technikum Handlowego Magdalena Pędzimąż. Za jeden z najlepszych biznesplanów Magda dostała aparat cyfrowy oraz pamiątkowy dyplom. Szczególnie dumne z osiągnięć Magdy są opiekunki złożonej pracy konkursowej - Pani Iwona Strojek oraz Pani Bogumiła Małajowicz. 

 

 Iwona Strojek

Lista aktualności