Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Hotelarze z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie będą uczyć się zawodu we Włoszech!

28-05-2013

21 maja br. ogłoszono wyniki Konkursu Projektów Mobilności 2013 w ramach Programu Leonardo da Vinci. Projekt „Buongiorno dla młodych hotelarzy” napisany przez p. Agnieszkę Wąsik, p. Ewę Okinczyc, p. Elżbietę Jastrzębską i p. Elżbietę Cichoń zyskał pozytywną opinię Komisji Konkursowej Narodowej Agencji Programu i znalazł się na 22 miejscu, wśród 122 zaakceptowanych projektów. Do konkursu przystąpiło ponad 700 szkół i ośrodków kształcenia zawodowego. W ramach Projektu dwie grupy uczniów naszego Technikum wyjadą na 3-tygodniowe staże do włoskiego miasta Rimini. Praktyki będą odbywać się w hotelach wysokiej kategorii, a stażyści objęci zostaną opieką wykwalifikowanych pracowników. Będą mogli również poznać kulturę i tradycje Włoch, gdyż po pracy zorganizowane będą dla nich wycieczki (m.in. do San Marino) oraz zajęcia integracyjne. Wiedza teoretyczna stanowi jedynie częściowe przygotowanie do wypełniania ról zawodowych. Kontakt z naturalnym środowiskiem pracy, zetknięcie się z realnymi sytuacjami dotyczącymi funkcjonowania hotelu, obsługi gości, są najskuteczniejszą formą uzyskania niezbędnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Nasi uczniowie pochodzą z małych środowisk, w dużej mierze wiejskich. Wiele rodzin boryka się z problemem bezrobocia. Taka sytuacja wpływa na postawy życiowe uczniów, ich samoocenę, często zaniżoną, a także na  przyszłe zachowania na rynku pracy. Wyjazd na zagraniczną praktykę stwarza uczniom możliwość poznania europejskich standardów pracy, innej kultury, tradycji, otwarcia się na nowe wyzwania. Pozwoli uczniom na sprawdzenie się w nowej sytuacji (wyjazd za granicę, konieczność samodzielnego radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, stresem, rozłąką z rodziną). Umiejętności zawodowe i społeczne zdobyte w czasie praktyki będą przydatne uczniom nie tylko w dalszym kształceniu, ale również po wejściu na rynek pracy. Pozytywnie wpłyną na dalsze wybory życiowe, mobilność zawodową, jakość życia oraz samorealizację poprzez pracę zawodową. Kontakt z inną kulturą będzie cenną lekcją szacunku dla dorobku innych narodów. Przystępując do realizacji Projektu Leonardo da Vinci szkoła bierze udział w ogólnoeuropejskiej mobilności  uczestników, propaguje uczenie się przez całe życie. Projekt związany jest z potrzebami rozwijającej się branży hotelarskiej i turystycznej, zarówno na rynku lokalnym, ogólnokrajowym, jak i europejskim, która potrzebuje wielu dobrych fachowców, z odpowiednim zasobem wiedzy i praktycznego przygotowania zawodowego. Po ukończeniu stażu wszyscy uczestnicy otrzymają międzynarodowy Certyfikat Europass Mobility, który akceptowany jest przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

 

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie

BOJS

Lista aktualności