Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

„Uczymy się żyć zdrowo i bezpiecznie – nasza ścieżka zdrowia” Rejonowa konferencja z promocji zdrowia w SP Chmielów

24-05-2018

W dniu 22 maja 2018r. w Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie odbyła się Rejonowa Konferencja z promocji zdrowia na temat „Uczymy się żyć zdrowo i bezpiecznie – nasza ścieżka zdrowia”. Konferencja miała na celu promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowana została z inicjatywy p. dr Barbary Wolny, nauczyciela konsultanta PCEN, Rejonowego Koordynatora Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  oraz dyrektora Renaty Rożek wraz z koordynatorami SzPZ, p. Barbarą Motyką i p. Barbarą Pasek. Na wstępie p. dyrektor powitała wszystkich przybyłych gości, a następnie przedstawiła program konferencji. Swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, p. Leszek Mirowski, Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, p. Renata Bal, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli, p. Adam Kawałek, p. dr Barbara Wolny - Rejonowy Koordynator Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,  p. Dariusz Tacik i p. Małgorzata Stefańska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, przedstawiciel rodziny Patrona naszej szkoły p. Andrzej Dura, p. doktor Mieczysław Moliszewski, radni Chmielowa: p. Stanisław Skimina i p. Marzena Chmielowiec, dyrektorzy szkół z Gminy Nowa Dęba, szkolni koordynatorzy Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, rodzice, emerytowani oraz czynni nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji filmu uczennic klasy III gimnazjum o naszej szkole, który był efektem realizowanego przez nie projektu gimnazjalnego. Projekcja filmu ukazała historię szkoły, przybliżyła sylwetkę  patrona i budowniczego szkoły, wprowadziła gości w klimat panujący w naszej społeczności. Pierwszym prelegentem był p. Dariusz Tacik, pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, a jego wykład poruszał tematykę właściwego przechowywania żywności oraz żywienia dzieci i młodzieży w szkole. Niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim występ uczniów klas najmłodszych, pełen humoru, dobrej muzyki i tańca, wprowadził wszystkich w tematykę prozdrowotną konferencji. Część artystyczna „Nasza ścieżka zdrowia – o zdrowie dbamy, bo jedno je mamy” składała się z trzech scenek. W scenie pierwszej pt. „Godzina duchów” wystąpiła klasa II, w scenie drugiej pt. „Witaminki” III, natomiast najmłodsi uczniowie z klasy I zaprezentowali się w scence pt. „O czarownicy, która jeden ząb miała i o niego nie dbała”. Podczas przerwy kawowej rodzice przygotowali kolorowe, zdrowe przekąski, które zachwyciły wszystkich obecnych i wyglądem, i smakiem. Część wykładową rozpoczęła pani dr Barbara Wolny, prelekcją nt. „Zdrowe żywienie i aktywność  fizyczna w szkole”. Tematyka  okazała się bardzo pomocna  i istotna dla każdego rodzica i pedagoga. Prezentację naszej szkoły w zakresie działań prozdrowotnych rozpoczęła pani Urszula Karwas, emerytowany nauczyciel, autorka programu „Uczymy się żyć zdrowo i bezpiecznie”, która opowiedziała o pracy nad programem i pierwszych akcjach prozdrowotnych, podejmowanych w szkole. O tym, jak program jest realizowany obecnie w klasach I-III opowiedziała pani Barbara Pasek, wychowawca klasy I oraz pani Barbara Kubik, szkolna pielęgniarka. Podsumowaniem konferencji stała się prezentacja przygotowana przez najstarsze uczennice klasy III gimnazjum pod opieką Barbary Motyki. Krótka dyskusja zaowocowała cennymi wskazówkami, zrodziły się nowe pomysły, które utwierdziły nas w słuszności podejmowanych działań. Organizacja tej konferencja była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników szkoły, rodziców i uczniów.  

                                                                    Joanna Garboś, Barbara Pasek, Barbara Motyka

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chmielowie

BOJS

 

Lista aktualności