Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Święto Edukacji Narodowej

16-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie miała miejsce uroczystość z udziałem nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów i rodziców. Obecni byli również: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski, dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych Renata Bal, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Skimina, Przewodniczący Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Dębie Kazimierz Wąsik oraz Tomasz Zierold - Przewodniczący MKO NSZZ "Solidarność" w Nowej Dębie. W swoim wystąpieniu burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon podziękował nauczycielom w dniu ich święta. -Dziękując Wam za pracę i wyrażając za nią naszą wdzięczność życzymy, aby udało się realizować wszelkie marzenia i te zawodowe i te osobiste. Niech Wasza praca będzie przyjemnością, niech rodzi dobre owoce, a wdzięczność podopiecznych niech będzie wyrazem najwyższego uznania dla niejNastępnie nauczyciele, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie. Byli to: Aneta Plichta - nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie, ks. Witold Garbuliński - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chmielowie i ks. Tomasz Pyryt - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie.

 

Podczas uroczystości burmistrz Wiesław Ordon oraz zastępca burmistrza Leszek Mirowski wręczyli nagrody dla nauczycieli. W tym roku otrzymali je: Barbara Czajkowska, Ewa Serwinowska, Barbara Szostak i Renata Małgorzata Szpunar - nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie,  Jolanta Orłowska - dyrektor Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, Renata Gronkowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Cyganach, Beata Barwińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jadachach, Barbara Pasek - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chmielowie oraz Renata Rożek dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielowie, Marta Boczkowska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli oraz Magdalena Gerba dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, Katarzyna Lewandowska wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie oraz Aneta Nowak, Dorota Rak, Danuta Tomczyk- nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie oraz Brygida Zięba - nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie, Bożena Paduch – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce.

 

Słowa gratulacji burmistrz skierował również do uczniów, którzy swymi osiągnięciami w nauce wyróżniają się spośród koleżanek i kolegów: - Życzę, aby skromna nagroda Burmistrza motywowała Was do sięgania gwiazd i nie tylko w nauce. Podziękowania składam na ręce waszych merytorycznych nauczycieli i Rodziców, którzy pewnie jako pierwsi wszczepiają w Was zainteresowanie nauką.

Nagrody burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba otrzymali:

- Beata Kiełbowicz - była uczennica kl. III gimnazjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie - laureat konkursu przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim,

- Karolina Trawińska - była uczennica kl. II gimnazjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie - finalista konkursu przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim,

Kacper Kopeć - były uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie - finalista konkursu przedmiotowego z przyrody na szczeblu wojewódzkim, 

- Piotr Tomczyk - były uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Cyganach- laureat konkursu przedmiotowego z matematyki na szczeblu wojewódzkim.

Gratulacje otrzymali również  rodzice i nauczyciele prowadzący nagrodzonych rodziców.

 

Na zakończenie gratulacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli wszystkim Stanisław Skimina oraz Kazimierz Wąsik. - Jeszcze raz pozdrawiamy cały nauczycielski stan i wszystkich pracowników oświaty! Po części oficjalnej nastąpił występ Zespołu Ludowego Cyganianki wraz z kapelą. W ramach projektu realizowanego przez SOK w Nowej Dębie „Poniedziałki Kulinarne” panie z zespołu Cyganianki przygotowały wspaniały poczęstunek zarówno dla biorących udział w części oficjalnej uroczystości,  jak i dla mieszkańców Nowej Dęby. Podczas poczęstunku przygrywała wszystkim kapela z zespołu.

BOJS

 

 

Lista aktualności