Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie

09-04-2019

Niezbędnym elementem w procesie kształcenia przyszłego technika są miesięczne praktyki zawodowe realizowane zwykle w klasach trzecich. W Zespole Szkół nr 2 tegoroczny program praktyk jest realizowany już od października i zbliża się po mału do końca.

 

     W zależności od kierunku kształcenia, uczniowie doskonalą swe umiejętności na terenie Nowej Dęby, Majdanu Królewskiego, Kolbuszowej czy Tarnobrzega, grupa uczniów z klasy 3TB o profilu technik technologii szkła kształci się w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, a część mechaników o specjalności CNC w zakładach Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o w Chmielowie. 
     Najbardziej wymagające, a zarazem atrakcyjne są uczniowskie praktyki zagraniczne realizowane w ramach projektu Erasmus+. Za nami już jesienne szkolenie ekonomistów i informatyków z 3TEI we włoskim Rimini oraz miesięczne praktyki zawodowe mechaników z 3TA w Berlinie. Ku końcowi zbliżaja się szkolenia technologów szkła w Berlinie i dziewczyn z technikum usług fryzjerskich w hiszpańskiej Sewilli.


     Program praktyk jest bardzo bogaty. Erasmus+ zakłada wszechstronny rozwój uczniów biorących udział w programie. Praktykanci szkolą się w swoich zawodach w różnych punktach Rimini, Berlina i Sewilli, gdzie uczą się i pracują w nowoczesnych zakładach, poznają specyfikę zawodu w realnych warunkach, poznają wymagania pracodawców i oczekiwania rynku pracy. Są pod stałym nadzorem opiekunów praktyk, a ich praca podlega systematycznej ocenie. Na ocenę wpływa wiele czynników: adaptacja w środowisku pracy, obecność i punktualność, obowiązkowość i zaangażowanie, wygląd i odpowiedni strój, umiejętności zawodowe, tempo pracy oraz integracja z zespołem. Każdego dnia, stażysta jest zobowiązany umieścić przynajmniej jeden post dotyczący zawodu, kultury regionu, życia społecznego, edukacji czy turystyki oraz dokumentować postępy w nauce.

 

     Dzięki praktykom rozwijają swe umiejętności zawodowe, doskonalą umiejętności posługiwania się językiem angielskim, szlifują język włoski, niemiecki i hiszpański, poznają miejscową kulturę i atrakcje turystyczne oraz zachwycają się różnorodnością i odmiennością kuchni śródziemnomorskiej. W dniach wolnych od zajęć poznali już niesamowite bogactwo kulturowe Berlina, Sewillii i Rimini oraz atrakcje turystyczne San Marino, Rawenny, Wenecji, Malagi i Faro.


     Praktyki zawodowe są dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 okazją do poznania nowych krajów, podwyższenia swoich umiejętności językowych, poszerzenia wiedzy o świecie oraz zachętą do dalszego rozwoju. Po miesięcznym szkoleniu wracają do domów zadowoleni, pewni siebie i swoich nowych umiejętności, lepiej radzą sobie z problemami i osiągają jeszcze lepsze wyniki na egzaminach zawodowych.
        

ZS2

Lista aktualności