Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Ratujemy i uczymy ratować

25-06-2013

 

RUR to Program Edukacyjny skierowany do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego finansowany przez WOŚP, który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP. Realizowany jest dzięki grupie 150 woluntariuszy Pokojowego Patrolu z uprawnieniami AHA, którzy ukończyli specjalistyczne kursy instruktorskie i prowadzą szkolenia nauczycieli na terenie całej Polski. W takim szkoleniu wzięły udział nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Cyganach p. Małgorzata Stec i p. Renata Rybka. Uczestnicząc w tym szkoleniu pozyskały dla szkoły fantomy typu Mini Anna – 4 sztuki, Little Anna – 1 sztuka wartości 674,20 zł oraz materiały dydaktyczne i certyfikat uprawniający je do prowadzenia zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy (od prawidłowego telefonicznego wezwania pomocy po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej) w klasach I-III, we wszystkich szkołach. Sentencja: „Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy ocaliłoby to milion ludzi rocznie” była myślą przewodnią zajęć praktycznych przeprowadzonych przez p. Małgorzatę Stec w klasie I w której jest wychowawczynią z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od woluntariuszy. Po przeprowadzeniu zajęć p. Małgorzata Stec w ramach kontynuacji współpracy z WOŚP uzyska dla szkoły kolejne materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu programu RUR. Aktywność podopiecznych podczas zajęć praktycznych uwidoczniona została na fotografiach.


Małgorzata Stec

Nauczyciel Zespołu Szkół w Cygnach

BOJS

Lista aktualności