Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Sukces uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 z Nowej Dęby

01-07-2013

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 z Nowej Dęby zajęli piąte miejsce w kraju w internetowym Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Nagrodą za tak duże osiągnięcie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie wcielą się w rolę europarlamentarzystów. "Euroscola" to program, w ramach którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odwiedzają Parlament Europejski w Strasburgu (Francja) i zapoznają się z jego pracą. Młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach "komisji parlamentarnych", a następnie obradują podczas "posiedzenia plenarnego". Aby znaleźć się w Strasburgu, gdzie odbędzie się spotkanie zwycięzców konkursu "Euroscola" z całej UE, należało uczestniczyć w internetowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej i wykazać się w nim wszechstronną wiedzą o Europie. Konkurs zachęca uczniów do pogłębienia wiedzy na temat historii, traktatów i instytucji Unii, etapów jej rozwoju, celów i zadań. Młodzież przyswaja sobie wiedzę z zakresu historii, geografii, politologii oraz uzmysławia konieczność ciągłej pracy nad doskonaleniem posługiwania się językami obcymi. Jest to konieczne, by w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, móc swobodnie dyskutować z młodzieżą ze wszystkich stron Europy na temat rozwoju Unii Europejskiej. O tym, że uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie taką wiedzę posiedli, świadczy fakt, że na 319 klas i szkół zgłoszonych do konkursu drużyna "dwójki" zajęła piąte miejsce w kraju. "Przygoda z Parlamentem Europejskim" - spotkanie w Strasburgu rozpocznie się 25 października 2013r. i uczestniczyć w nim będzie 24 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. W tym dniu w Strasburgu prezentować się będzie tylko jedna szkoła z całej Polski, a będzie to właśnie "dwójka" z Nowej Dęby. Szkoła jest jedną z nielicznych placówek oświatowych w Polsce, której udało się dwukrotnie w ciągu kilku lat wyjechać do Parlamentu Europejskiego w ramach "Euroscoli”.

 

Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie

BOJS

 

Lista aktualności