Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Jadachy znowu stanęły na wysokości zadania!

17-10-2019

W dniu 20 września 2019 roku, w piątek po rak kolejny, społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach wraz z nauczycielami wzięła udział w Akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku Akcja przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”, mająca uświadomić wszystkim, że nawet najmniejszy śmieć wyrzucony bezmyślnie ma wpływ na życie i czystość naszej planety. Poza działaniami edukacyjnymi, które zmniejszają ilość odpadów w naszej okolicy, podjętych na terenie szkoły oraz miejscowości, zainicjowaliśmy w tym roku posprzątanie najbardziej zanieczyszczonych terenów wiejskich. Należały do nich: tereny położone w sąsiedztwie stadionu LZS, drogi w kierunku tzw. „Hermanówki” oraz ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Jadachy i Cygany. Gmina Nowa Dęba zapewniła szkole odpowiednią liczbę worków na odpady oraz rękawiczek. Zostało to wszystko rozdzielone wśród naszej młodzieży i nauczycieli. Tradycją już jest, iż w sprzątanie najbardziej odległych terenów zaangażowana jest najstarsza młodzież, mająca największą świadomość ekologiczną. Młodzież, która po raz kolejny udowodniła, że nie boi się podejmować takich zadań i odważnie to pokazuje. 

Cała akcja miała dwa cele: edukować i uczyć dbać o naszą miejscowość. Udało się to znakomicie: cały przydzielony dla klas teren uprzątnięto z odpadów, zebrano 25 worków odpadów oraz kilka opon samochodowych. Odpady te zostały zgromadzone w wyznaczonych miejscach i wywiezione prze odpowiedzialną firmę z terenu naszej Gminy. Jako organizatorzy dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w Akcję „Sprzątania świata 2019”.

 

Szkoła Podstawowa w Jadachach

BOJS

Lista aktualności