Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

WSIiZ objęła patronatem Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie

04-07-2013

W dniu 25.06.2013r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentowaną przez Rektora – prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusza Pomianka a Zespołem Szkół Nr 2 w Nowej Dębie reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Zofię Kopeć. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a Zespołem Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, w tym objęcie patronatem przez uczelnię klas o profilu informatycznym. Uczelnia zobowiązała się do:

• Przeprowadzenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie cyklu lekcji z zakresu informatyki, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę,
• Organizowania i przeprowadzania przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczeni konkursów z zakresu wiedzy informatycznej dla uczniów klas patronackich naszej szkoły,
• Doradztwa w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej,
• Zapewnienia uczniom możliwości uczestnictwa w wybranych wykładach prowadzonych dla studentów uczelni,
• Umożliwienia uczniom szkoły udziału w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez uczelnię,
• Umożliwienie wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez uczelnię adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
• Zapewnienie uczniom naszej szkoły możliwości współpracy z kołami naukowymi uczelni,
• Umożliwienie uczniom dostępu do platformy e-WSIiZ (zasoby wiedzy uczelni).

Koordynatorem działań z ramienia szkoły w celu realizacji postanowień porozumienia jest p. mgr Mariusz Wołosz – nauczyciel przedmiotów informatycznych.

 

Zofia Kopeć

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie

BOJS

Lista aktualności