Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Podsumowanie projektu ,,Przedsiębiorcze szkoły” w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie

08-07-2013

Od września 2012r. do czerwca 2013r. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie uczestniczył w innowacyjnym projekcie „Przedsiębiorcze szkoły” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia - projekty konkursowe. Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne ,,Wirtualny Doradca", które prowadziła Pani Iwona Strojek oraz gra "Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne", prowadzona przez Panią Bogumiłę Małajowicz. Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogli zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze oraz przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe. 24 czerwca 2013r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego nastąpiło zakończenie projektu i wyłonienie najlepszych graczy z poszczególnych gier symulacyjnych. I tak w grze ,,Wirtualny Doradca" najlepsza okazała się grupa o nazwie ,,Strażaki” w składzie: Michał Franuszkiewicz, Sebastian Franuszkiewicz i Łukasz Pakos. W rozgrywkach ,,Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne” najlepsze okazały się: Joanna Piłat, Sylwia Kamińska i Anna Płaza. Wszystkie wymienione osoby otrzymały cenne tablety wraz z zestawem publikacji multimedialnej oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Iwona Strojek, Bogumiła Małajowicz

BOJS

Lista aktualności