Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

SZKOŁY W OBLICZU ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

19-03-2020

W dniu dzisiejszym kolejne już spotkanie online dyrektorów placówek oświatowych z burmistrzem Wiesławem Ordonem dotyczyło zdalnej pracy nauczycieli z uczniami. Jest to wyzwanie na skalę, jakiej do tej pory nie było. Od strony formalnej Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje dopiero nad przepisami, które uregulują tę kwestię w formie rozporządzenia. Dlatego nauczyciele radzą sobie w sposób dla nich dostępny. Większość placówek wdrożyła dziennik elektroniczny i te formę współpracy nauczyciel-uczeń stosuje, po uzgodnieniu z rodzicami. Uczniom przesyłane są materiały bądź linki z dostępem do nich oraz zadania, które odwrotnie zostaną sprawdzone przez nauczycieli. Niektórzy z nauczycieli sięgnęli po platformy edukacyjne, które zasugerował MEN: www.epodrecznik.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje. Klasy ósme mogą korzystać do sprawdzania ich wiedzy materiały zamieszczanych na stronie www.cke.gov.pl – po zrobieniu zadania/testu uczeń na koniec dnia otrzyma informację o jego wynikach. Jest to o tyle istotne, że na razie nie zmienione zostają daty egzaminów.

Problemem na jakie zwrócili uwagę nauczyciele jest przede wszystkim trudna sytuacja w tych rodzinach, gdzie jest dwoje, troje dzieci i jeden komputer: nie da się jednocześnie realizować materiału dla rodzeństwa. Wiemy, że ministerstwo zastanawia się nad takim problemem. Do tego dojść może jakość łączy internetowych w niektórych częściach gminy. Dyrektorzy są umiarkowanymi optymistami jeśli chodzi o tę nową formę edukacji. W tym momencie ich zadaniem jest przeanalizowanie informacji, jaką przesłało do nich ministerstwo pod kątem przygotowania się do nowej rzeczywistości. Tym bardziej, że minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski dostrzega możliwość powrotu uczniów do szkół po Wielkanocy.

BOJS

Lista aktualności