Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Projekt "Zdalna szkoła" w Gminie Nowa Dęba

02-04-2020

Gmina Nowa Dęba złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów, niezbędnego do kształcenia na odległość w ramach projektu "Zdalna szkoła". Ministerstwo ma do rozdysponowania na ten cel kwotę 186 mln zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Władze gminy postanowiły zakupić laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem potrzebnym w zdalnym nauczaniu. Gmina może otrzymać na ten cel 70.000 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od liczby uczniów w naszej gminie. Zapotrzebowanie w gminie na taki sprzęt celem wsparcia uczniów, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej, wynosi 59 uczniów – wynika to z rozeznania dyrektorów szkół. Za otrzymaną dotacje będzie można kupić około 45 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom na czas edukacji zdalnej. Później zasilą stan sprzętu elektronicznego w naszych szkołach. Oczywiście, po uzyskaniu dotacji czeka nas procedura zakupowa, którą postaramy się sprawnie przeprowadzić.

BOJS

Lista aktualności