Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Wyróżnienia dla nauczycieli

14-10-2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon skierował do nauczycieli i pracowników oświaty podziękowania za pracę i trud, jakim jest wychowanie młodego pokolenia, jednocześnie przyznając nauczycielom placówek oświatowych nagrody organu prowadzącego. Ze względu na sytuację związaną z walką z pandemią COVID-19 nie wskazane było wręczenie nagród osobiście podczas corocznej uroczystości z tej okazji, więc przekazał je na ręce dyrektorów szkół i placówek oświatowych celem wręczenia wyróżnionym nauczycielom. W tym roku nagrody otrzymali: Jolanta Babiec, Grzegorz Trela - nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jadachach, Marta Burek, Iwona Gadomska, Maria Mazur, Grażyna Rębisz - nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, Jolanta Jakubowska, Małgorzata Zöllner - nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli,  Agnieszka Koper - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Cyganach, Mariola Kusy, Agata Rytwińska, Joanna Zbyrad - nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chmielowie, Danuta Łagoda, Stróż Damian - nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie oraz Dariusz Siudem - dyrektor i Katarzyna Lewandowska wice dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, Marta Majdańska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Alfredówce, Teresa Łapa - nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie, Halina Mokrzycka-Cioch, Agnieszka Pogoda - nauczyciele Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie oraz Jolanta Orłowska - dyrektor Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie.

 

Dziś również Burmistrz odebrał ślubowanie od pani Agnieszki Podwysockiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Chmielowie, która uzyskała awans na stopień nauczyciela mianowanego. To duże wyróżnienie dla nauczyciela na ścieżce awansu zawodowego.

 

BOJS

Lista aktualności