Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Jolanta Styga zrezygnowała z funkcji dyrektora Przedszkola Nr 5

31-08-2021

Po 18 latach pracy na stanowisku dyrektora Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie Jolanta Styga podjęła decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. Dodać należy, że łączyła tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora Żłobka Miejskiego.

Jolanta Styga przejęła kierowanie obu placówkami w 2003 r. po poprzedniej dyrektorce Zofii Majdańskiej. Dała się poznać zarówno władzom samorządowym, jak i rodzicom, jako osoba dbająca o swoje placówki, mająca bardzo dobry kontakt z rodzicami i ich dziećmi. Była świetnie postrzegana przez swoich współpracowników, którzy na pożegnaniu swojej dyrektorki oklaskami wyrazili swoją wdzięczność za lata współpracy. 31 sierpnia burmistrz Wiesław Ordon i dyrektor BOJS Renata Bal oficjalnie podziękowali pani dyrektor za jej pracę, zaangażowanie, serce pozostawione w tych placówkach – Decyzję o rezygnacji z bycia dyrektorem podjęła osoba ceniona za swą pracę, potrafiąca mądrze i gospodarnie zarządzać powierzonymi placówkami. A przy tym była dyrektorem cenionym przez pracowników i rodziców, kochana przez dzieci. Świadczyły o tym kolejne konkursy na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 5, gdzie była jedynym kandydatem. Dobra współpraca z władzami samorządowymi przyczyniała się do rozwoju placówek, ich modernizacji i zwiększania ich atrakcyjności dla dzieci i rodziców – stwierdził na spotkaniu w P5 burmistrz W. Ordon.

W czasie pełnienia funkcji dyrektora w placówce zorganizowano nowe sale dydaktyczne, wykonana została termomodernizacja budynku, poprawione warunki higieniczne. Dziś jest to obiekt nowoczesny, zachęcający maluchów do uczestnictwa w zajęciach.

W związku z tą sytuacją organ prowadzący przeprowadził postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora placówki. Ponieważ nie zgłosił się nikt chętny, burmistrz powołał na 10 miesięcy do pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego panią Grażynę Gil, byłego dyrektora SP w Rozalinie.

 

BOJS

Lista aktualności