Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Laboratoria Przyszłości

14-01-2022

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. W ramach Programu Laboratoria Przyszłości szkoły podstawowe w Gminie Nowa Dęba otrzymały od państwa wsparcie finansowe w łącznej kwocie 430.200,00 zł na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Nowa Dęba zakupiły nowoczesne pomoce szkolne, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery,  sprzęt do nagrywania audio i video oraz lutownice z akcesoriami w ramach wyposażenia podstawowego, które od 1 września 2022 roku będą musiały mieć wszystkie szkoły podstawowe, jak również wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Dzięki inicjatywie Laboratoria Przyszłości pozyskano nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, czy kółek zainteresowań.

BOJS

Lista aktualności