Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2016
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2016/2017
Data publikacji 2016-06-30
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2016-07-12 10:00
Termin otwarcia ofert 2016-07-12 10:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_uslugi.pdf - (331,55 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1.pdf
oswiadczenie_-_zalacznik_nr_2.pdf
umowa_-_zalacznik_nr_3.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze.pdf - (1,99 MB)
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf - (446,6 KB)