Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2017
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018
Data publikacji 2017-07-06
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-07-21 09:00
Termin otwarcia ofert 2017-07-21 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (307,33 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie.pdf
zalacznik_nr_3_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf - (279,05 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze_-_dowoz_dzieci.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf