Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2018
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019
Data publikacji 2018-07-13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-07-23 09:00
Termin otwarcia ofert 2018-07-23 09:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_uslugi.pdf - (310,8 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_2017-2018.pdf
formularz_ofertowy_-_zal._nr_1.pdf
oswiadczenie_-_zalacznik_nr_2.pdf
zalacznik_nr_3_do_siwz.pdf
Inne informacje
zestawienie_ofert.pdf - (245,6 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf