Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2019
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020
Data publikacji 2019-07-11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-07-29 10:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-29 10:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (389,57 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.pdf
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie.pdf
zalacznik_nr_3_do_siwz_-_wzor_umowy.pdf
Inne informacje
zestawienie_ofert.pdf - (223,13 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf