Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2021
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022
Data publikacji 2021-07-08
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-07-21 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-07-21 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (151,55 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.pdf
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_ofertowy.docx
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
zalacznik_nr_3_do_swz_wzor_umowy.docx
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.docx
zalacznik_nr_5__id_postepowania.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_21.07.2021r..pdf - (1,05 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze.pdf - (1,93 MB)
Inne informacje
ogloszenie_o__wyniku__postepowania.pdf - (151,05 KB)