Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2022
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023
Data publikacji 2022-07-14 08:00
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-08-02 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-08-02 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_14.07.2022.pdf - (187,8 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.pdf
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.pdf
zalacznik_nr_3_do_swz_wzor_umowy.pdf
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.pdf
zalacznik_nr_5_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
zalacznik_nr_6_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.pdf
zalacznik_nr_7__id_postepowania.pdf
Inne informacje informacja_z_otwarcia_ofert..pdf
informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf - (352,45 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf - (187,37 KB)