Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2014
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015
Data publikacji 2014-07-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2014-07-28 10:00
Termin otwarcia ofert 2014-07-28 10:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (325,62 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
formularz_ofertowy_-_zal._nr_1.pdf
oswiadczenie_-_zalacznik_nr_2.pdf
umowa_-_zalacznik_nr_3.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_2.pdf