Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2015
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016
Data publikacji 2015-07-22
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2015-08-10 10:00
Termin otwarcia ofert 2015-08-10 10:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_uslugi.pdf - (459,72 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
formularz_ofertowy_-_zal._nr_1_2.pdf
oswiadczenie_-_zalacznik_nr_2.pdf
umowa_-_zalacznik_nr_3.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze.pdf
zawiadomienie_o_ponownym_wyborze.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf