Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

X Rajd Rowerowy „Burza – wyprawa z historią w tle”

07-09-2023

Rajd organizowany jest dla upamiętnienia przygotowanej i zrealizowanej przez Armię Krajową działań dywersyjnych pod kryptonimem Akcja Burza. Żołnierze AK w obwodzie Tarnobrzeg przystąpili do Akcji Burza 27 lipca 1944 roku. Największą operacją na tym terenie był atak w dniu 29 lipca na stację kolejową w Dębie, ważny węzeł kolejowy. Niestety znaczne liczniejsze odziały niemieckie nie pozwoliły na sukces naszych żołnierzy. W wyniku działań poległo trzech mieszkańców Dęby: Czesław Szulc, Krzysztof Teofilak i Wacław Wawrzyniak. Wydarzenie to upamiętnia tablica na ścianie Kościoła MBKP, umiejscowiona staraniem ówczesnego proboszcza Ks. dr Mieczysława Wolanina.  W intencji uczestników Rajdu modlitwę odprawił Ks. Proboszcz Henryk Król, który pobłogosławił uczestników. Przedstawiciele naszej grupy, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod pamiątkową tablicą. Pogoda nie sprzyjała wyprawie na rowerach. Kilkanaście osób pomimo wcześniejszych zgłoszeń nie zdecydowało się na udział w rajdzie. Grupa 26 osób w wieku od lat 8 do 75 zdecydowała się na wyprawę. Trasa wiodła przez Alfredówkę, Stale, Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Tarnobrzeg do przeprawy promowej przez Wisłę. Rajd był pilotowany przez OSP Nowa Dęba i OSP Alfredówka. Druhowie z OSP zapewnili bezpieczny przejazd uczestnikom. Deszcz przestał padać i już do końca Rajdu przyświecało nam słońce.

Jedną z zaplanowanych atrakcji była przeprawa promowa przez Wisłę. Dla wielu uczestników było to pierwsze spotkanie z przeprawą promową. Zarówno dzieci jak i dorośli byli pod dużym wrażeniem. Jako, że rzeka Wisła w okresie zaborów była rzeką graniczną między zaborem austriackim a rosyjskim, uczestnicy do przeprawy potrzebowali „specjalnych paszportów”. Po dobiciu promu do lewej trony Wisły z paszportami dla naszej grupy czekali Gospodarze: Aleksandra Klubińska Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica i Krzysztof  Pitra Dyrektor Domu Kultury. Po krótkim przywitaniu grupa udała się do Kościoła św. Floriana i dawnego  klasztoru Cystersów w Koprzywnicy. Tam Proboszcz parafii św. Floriana  Ks.Jerzy Burek niezwykle ciekawie opowiedział nam o historii klasztoru Cystersów, oprowadził nas po wspaniałym  800 letnim Kościele i budowlach klasztornych. Wzniesiona z kamiennych ciosów romańska świątynia posiada nadbudowane z cegły gotyckie szczyty oraz dobudowane w okresie baroku: zakrystię, kaplicę, zachodnią fasadę z kruchtą i wieżę sygnaturkę. Kres działalności Cystersów koprzywnickich położyła kasata klasztoru w 1819 r. Od 1821 r. jest to kościół parafialny. Po blisko dwóch godzinach udaliśmy się do miejscowego Domu Kultury, któremu szefuje nasz dobry znajomy Krzysztof Pitra. Pan Dyrektor zapoznał grupę z działalnością Domu Kultury. Oprowadził nas po ekspozycjach i aktualnych wystawach zgromadzonych artefaktów.  Posiadacze paszportów, mogli je ostemplować okolicznościową pieczęcią i wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Pan Dyrektor udostępnił nam salę do spożycia posiłku i zaprosił na kawę i herbatę. Po serdecznych podziękowaniach i pamiątkowych fotografiach, grupa ruszyła w drogę powrotną. Po blisko dwu i półgodzinnej jeździe dotarliśmy do miejsca zbiórki, czyli Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział.

Szczególne podziękowania dla Aleksandry Klubińskiej Pani Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica,  Krzysztofa Pitry Dyrektora Domu Kultury oraz Ks. Jerzego Burka Proboszcza Parafii św. Floriana w Koprzywnicy. Podziękowanie dla Ks. Henryka Króla Proboszcza Parafii MBKP w Nowej Dębie.

Dziękuję Druhom z OSP Nowa Dęba i Alfredówka za profesjonalne zabezpieczenie trasy przejazdu. Dziękuję pracownikom SOSiR za pomoc i włączenie się w organizację X Rajdu.

Do zobaczenia za rok. Gdzie pojedziemy? czekamy na propozycje.

 

Adam Szurgociński

Dyrektor SOSiR

Lista aktualności