Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

„Lasowiackie tradycje - lasowiackie świętowanie”

06-10-2023

Samorządowy Ośrodek Kultury zrealizował projekt p.n. „Lasowiackie tradycje -  lasowiackie świętowanie” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska. Edycja 2023.

Powyższe zadanie miało przybliżyć mieszkańcom Gminy Nowa Dęba (położonej na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej)  oraz regionu północnego Podkarpacia zwyczajów i obrzędów  kultury lasowiackiej. Coraz mniej osób zna bądź pamięta o swoich korzeniach, często powiela i przejmuje nową, nieznaną, tradycje. Nasza placówka dostrzega potrzebę promowania naszej rodzimej, regionalnej kultury. Poprzez to zadanie chcieliśmy promować zanikające zjawiska kultury ludowej przede wszystkich wśród dzieci i młodzieży. Realizacja zadania nastąpiła poprzez organizację cyklu warsztatów związanych z tradycjami lasowiackimi, koncertu, pokazów oraz wydaniu albumu związanego z kulturą lasowiacką.  Młodzi ludzie poznali tradycje Lasowiaków, pokazaliśmy motywy związane z codziennym życiem tej grupy etnograficznej, w tym wyeksponowaliśmy następujące rzemiosła: garncarstwo, bibułkarstwo, wikliniarstwo, kuchnia lasowiacka, zabawkarstwo oraz stroje ludowe. Pokazaliśmy specyfikę kuchni lasowiackiej opartej na naturalnych produktach pozyskanych z uprawianej ziemi i z zasobów lasu. Podczas koncertu plenerowego bawiliśmy się i tańczyliśmy w rytm muzyki lasowiackiej, śpiewając lasowiackie pieśni i przyśpiewki. Wydarzeniom towarzyszył koncert muzyki folklowej. Działania te były związane z ochroną i popularyzacją kultury lasowiackiej jako ważnego elementu dziedzictwa i tożsamości regionu. Jego kontynuacja oparta jest na aktywności lokalnych podmiotów, które na co dzień podejmują szereg działań i inicjują przedsięwzięcia wychodzące naprzeciw potrzebie ocalenia i promowania dziedzictwa kulturowego Lasowiaków.

 

Lista aktualności