Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Nowy Newsletter Regionalnego Ośrodka EFS

18-03-2014

   Nowy Newsletter Regionalnego Ośrodka EFS, a w nim:

- Zmiany planowanych terminów ogłoszenia konkursów PO KL przez WUP w Rzeszowie
- Zmiany w PEFS 2007
- Zmiana alokacji środków na konkursy z Priorytetu VI POKL
- Internetowa baza ogłoszeń beneficjentów EFS
- Mobilny punkt informacyjny
- Równość szans kobiet i mężczyzn

- Wizyty wspierające

Pliki do pobrania

Lista aktualności