Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

"Po stronie natury" - zapraszamy do 5. edycji konkursu grantowego

21-03-2013

      Zapraszamy do udziału w konkursie - jest to szansa na zdobycie dotacji na realizację wymarzonych projektów ekologicznych. O nagrody w konkursie mogą zawalczyć przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne każdego szczebla, placówki oświatowe, a także instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym również samorządy oraz organizacje pozarządowe).

Celem konkursu jest przygotowanie programu realizującego działania na rzecz:

- poszerzania wiedzy o ochronie przyrody,
- podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- edukacji ekologicznej prowadzonej na świeżym powietrzu,
- wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
- propagowania idei "Posadź dalej" w lokalnej społeczności.

Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 10 000 zł. W puli nagród znajduje się kwota 100 000 zł, a wnioski można składać do 15 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz z formularzem wniosku, które można znaleźć na stronach: www.naszaziemia.pl oraz www.postronienatury.pl

 

RL/MM

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*