Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Sołectwo Cygany świętowało setną rocznicę odzyskania niepodległości!

23-11-2018

18 listopada 2018 r. to szczególny dzień, który już na zawsze wpisze się w historię miejscowości Cygany. W tym dniu została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca Ojców Niepodległości naszej ojczyzny. Po uroczystym wciągnięciu flagi państwowej na maszt w asyście pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Ochotniczej Straży Pożarnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cyganach i odśpiewaniu hymnu, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, sołtys sołectwa Cygany Marcin Zawada z przedstawicielami uczniów tutejszej szkoły dokonali odsłonięcia tablicy. Następnie proboszcz parafii Cygany ks. Krzysztof Kułaga i ks. Robert Utnik dokonali aktu poświęcenia tablicy, po czym poszczególne delegacje reprezentujące instytucje i organizacje złożyły kwiaty. Po odśpiewaniu Roty w patriotycznym marszu wszyscy udali się do kościoła parafialnego na Mszę św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył ks. biskup Edward Frankowski, homilię wygłosił ks. Robert Utnik.

Po zakończeniu nabożenstwa wszyscy udali się do CKL na uroczystą wieczornicę, która rozpoczęła się montażem słowno – muzycznym pt: "Pociąg do wolności" w wykonaniu uczniów ze SP w Cyganach przygotowanych przez panią Elżbietę Krząstek – Janeczko i księdza Krzysztofa Kułagę. Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu grup artystycznych z CKL: Rutki, Koniczynki, Cyganianek i kapeli. Gościnnie wystąpiła również kapela ludowa Tadeusza Szczęcha z Bojanowa. Na zakończenie uroczystości wszyscy degustowali potrawy regionalne i specjalnie przygotowaną na tę okazję grochówkę wojskową.

Podczas wieczornicy prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Cyganiacy" - Halina Ordon podsumowała zrealizowany projekt pt. "Wieczornica patriotyczna upamiętniająca wydarzenia historyczne sposobem na integrację pokoleń". Projekt realizowany był od początku września w CKL , w jego ramach odbyły się liczne warsztaty rękodzieła artystycznego o tematyce patriotycznej. Dzieci, młodzież i dorośli mogli uczyć się od instruktorów różnych ciekawych technik wykonywania ozdób. Prace te zostały wyeksponowane na przepięknej wystawie podczas wieczornicy. Prezes stowarzyszenia podziękowała instruktorom – wolontariuszom prowadzącym warsztaty: Marcie Małek, Elżbiecie Krząstek – Janeczko, Anicie Rybie, Teresie Walskiej i Beacie Oklek.

Projekt dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Projekt współfinansowany również przez samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Stalowowolski, Powiat Tarnobrzeski oraz Gminę Nowa Dęba. Organizatorami wydarzenia byli: sołtys wsi Cygany z Radą Sołecką, Stowarzyszenie Kulturalne "Cyganiacy", Radny Miasta i Gminy Nowa Dęba z miejscowości Cygany, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej, Centrum Kultury Lasowiackiej, Ochotnicza Straż Pożarna.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaproszonym gościom, a byli to: ks. Biskup Edward Frankowski, wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego – Krzysztof Pitra, członkowie zarządu powiatu: Danuta Serafin, Jerzy Sudoł, Marek Zięba, burmistrz – Wiesław Ordon, wiceburmistrz – Leszek Mirowski, członkowie rady: Marian Tomczyk, Maria Garboś, Tomasz Wolan, Stanisław Skimina, Stanisław Rawski. Byli również: prezes fundacji Działaj Lokalnie SMK – Stanisław Baska, ks. Robert Utnik, dyrektor SOK Krystian Rzemień.

Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za liczne przybycie: panu Burmistrzowi za przekazanie mieszkańcom pamiątkowej tablicy. Za częściowe dofinansowanie wieczornicy organizatorzy dziękują: Zarządowi Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, Fundacji Działaj Lokalnie SMK w Zaleszanach, Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie, pani Danucie i Lesławowi Kosiorom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania uroczystości. Podziękowania organizatorzy kierują również  do osób prywatnych, które sfinansowały obelisk pod tablicę, jak i też   wykonały wszelkie prace z tym związane.

Nie ma nic cenniejszego dla dobra małej ojczyzny niż wspólna praca wszystkich instytucji i organizacji działających w miejscowości Cygany.

 

Lista aktualności