Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Promocja książki i wystawy pt. „Z Niepodległej. Opowieść o Nowej Dębie”

14-11-2018

Nowodębskim obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości towarzyszył wernisaż wystawy i promocja książki pt. „Z Niepodległej. Opowieść o Nowej Dębie - mieście powstałym dzięki odzyskaniu przez Polskę suwerenności”. Autorem książki jest znany krakowski dziennikarz Waldemar Bałda. Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w konkursie o Nowej Dębie oraz niepodległości Polski, a także otrzymać bezpłatny egzemplarz książki. Była to seria spotkań: 10 listopada 2018 r. w Remizie OSP Poręby Dębskie, Remizie OSP Dęba oraz sali kameralnej SOK z mieszkańcami gminy; 14 listopada 2018 r. z uczniami Zespołu Placówek Oświatowych i Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie. Gościem honorowym spotkania był autor publikacji Waldemar Bałda, którego przedstawił zebranym koordynator projektu i gospodarz wieczoru dyrektor SOK Krystian Rzemień. O związkach autora z naszym miastem opowiadał pomysłodawca publikacji burmistrz Wiesław Ordon.

"Z Niepodległej. Opowieść o Nowej Dębie" to publikacja wyjątkowa - nie jest monografią - to reportaż historyczny utrzymany w konwencji opowieści. Autor posługuje się prawidłami historiografii – pokazuje procesy historyczne w ciągu chronologicznym od kolonizacji puszczy, przez rozbiory, aż po współczesność. Nowa Dęba powstała jako wieś w XVI wieku, status miasta otrzymała w 1961 r. Pomiędzy tymi elementarnymi – i metrykalnymi – faktami mieści się jednak coś znacznie ważniejszego, czyli przeistoczenie niewielkiej, niewiele znaczącej leśnej osady w ośrodek przemysłowy, przy którym wyrosło osiedle mieszkaniowe. To dzięki tej inwestycji Nowa Dęba mogła stać się miastem, centrum niemałej gminy. Wystawa  natomiast przedstawia wycinki z książki, zdjęcia, nawiązując ściśle do odzyskania niepodległości, wszak Nowa Dęba to miasto, które powstało dzięki temu wydarzeniu.

Od powstania aż po narodziny II Rzeczypospolitej Nowa Dęba (a wtedy: Dęba) nie różniła się niczym od wielu miejscowości, lokowanych w Puszczy Sandomierskiej. Nie rozwinęła się ani w Polsce przedrozbiorowej, ani pod austriackim zaborem; na swoją szansę musiała długo czekać. Dopiero bowiem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął się proces, prowadzący do awansu wsi. Słabo zindustrializowane państwo, zmuszone do zapewnienia sobie samowystarczalności, podjęło się stworzenia zwartego, komplementarnego organizmu gospodarczego – w konsekwencji czego nakreślony został plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ulokowanie w Dębie wytwórni amunicji spowodowało zapoczątkowanie tam mechanizmów urbanistycznych i de facto stworzenie miasta. Swoje powstanie Nowa Dęba zawdzięcza więc – choć nie bezpośrednio, to jednak faktycznie – odzyskaniu przez Polskę w 1918 r. niepodległości. O tym właśnie traktuje ta książka. Utrzymana w konwencji reportażu historycznego, z narracją wiedzioną w poetyce opowieści. Przedstawia cały długi proces rozwoju Nowej Dęby i sąsiadujących z nią wsi: od osadnictwa na puszczańskich wyrębach po przemysłową miejskość.

Książka została wydana w ramach projektu Biura Programu „Niepodległa”. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Lista aktualności