Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Wigilia Gminna 2018 już za nami!

28-12-2018

Tradycją stało się organizowanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury „Wigilii Gminnej”. 21 grudnia 2018 r. salę widowiskową SOK wypełnili mieszkańcy miasta i gminy oraz  goście. Gospodarz wieczoru, dyrektor SOK Krystian  Rzemień powitał wszystkich zebranych oraz honorowych gości Wigilii, którymi byli: Posłowie na Sejm RP: Halina Szydełko, Zbigniew Chmielowiec wraz z małżonką oraz Rafał WeberStarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł,  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, Zastępca Burmistrza Leszek Mirowski, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Marek Mazur, Radni Powiatowi oraz Radni Miasta i Gminy Nowa Dęba, Wicedyrektor WORD w Tarnobrzegu Marek Ożga.

 

Po powitaniu dyrektor SOK rozpoczął uroczystość od wręczenia statuetek "Mecenas kultury 2018". Uhonorował w ten sposób trzech wybitnych mecenasów kultury Miasta i Gminy Nowa Dęba, którzy w sposób szczególny przyczynili się do krzewienia kultury na naszym  terenie. Statuetki otrzymali: Poseł na Sejm RP Rafał Weber (za wspieranie i patronat nad realizowanymi przez SOK projektami ministerialnymi), Markus Sieger – Prezes Zarządu firmy Polpharma (za wieloletnie wspieranie mecenatem Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej "Margaritae Baroci" oraz włączanie się spółki w inne przedsięwzięcia kulturalne w Gminie Nowa Dęba) oraz Państwo Marta i Mariusz Półtorakowie – właściciele firmy Marma Polskie Folie (za ogromny wkład finansowy w ufundowanie Pomnika Niepodległości odsłoniętego 11 listopada br. oraz włączanie się w różne wydarzenia w sferze kultury w naszej gminie). Statuetki razem z dyrektorem Rzemieniem wręczyli: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec,  starosta Jerzy Sudoł oraz burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, którzy również dziękowali za wkład  nagrodzonych  w budowanie lokalnej kultury. Słowa podziękowania za wyróżnienie skierowali do publiczności Rafał Weber i Monika Lubas (w imieniu firmy Polpharma). Dziękujemy naszym tegorocznym Mecenasom za ich prężną działalność w sferze kultury i zachęcamy do kontynuacji!

 

Kolejną częścią spotkania była modlitwa i błogosławieństwo opłatków, prowadzone przez ks. prałata Eugeniusza Nycz. Następnie serdeczne świąteczno-noworoczne życzenia złożyli mieszkańcom obecni Posłowie na Sejm RP. Niespodzianką było przekazanie przez Posła Webera w imieniu Premiera RP flag na 100-lecie Odzyskania Niepodległości dla Dyrektora SOK oraz Burmistrza Nowej Dęby. Życzenia złożyli również mieszkańcom starosta Jerzy Sudoł  oraz burmistrz Wiesław Ordon i zastępca Leszek Mirowski – z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzyli, aby ten wyjątkowy czas upłynął w ciepłej, rodzinnej atmosferze, aby te Święta były niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu i  trosk oraz by nadchodzący Nowy 2019 Rok był pełen nadziei i spełnionych marzeń. Tradycyjnie już, nowodębscy harcerze przekazali Nowodębianom światełko betlejemskie.

 

W części artystycznej wystąpił  teatr "Pora na Seniora” działający w SOK, w  pełnym humoru widowisku  jasełkowym  pt. „Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się”. Na szczególne oklaski zasłużył najmłodszy aktor – Michał Szczypek (z dziecięcej grupy „Bajdurek”), który znakomicie wcielił się w rolę rezolutnego aniołka. Przedstawienie przygotowała instruktor Ewa Kieliszek. Wzruszające kolędy i pastorałki wyśpiewały dziewczęta z grupy śpiewaczej ”Koniczynka”, działającej w CKL w Cyganach.

 

Po oficjalnej części mieszkańcy i goście mieli okazję łamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, wspólnie kolędować z "Cyganiankami" i "Bielowiankami” oraz degustować potrawy wigilijne.

 

Za wsparcie poczęstunku dziękujemy Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Lokalnej Grupie Rybackiej Puszczy Sandomierskiej.

 

SOK

Lista aktualności