Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Inauguracja działalności Kół Gospodyń Wiejskich

07-05-2019

4 maja był niezwykłym dniem dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Nowa Dęba: Cygany, Chmielów, Jadachy, Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka. Inaugurację działalności kół, która odbyła się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie poprzedził koncert galowy z okazji Jubileuszu 20-lecia ZPiT „Dębianie”.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon wraz z zastępcą Leszkiem Mirowskim, a także starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł.

Była to świetna okazja do zapoznania się z członkami kół z innych miejscowości, wymiany doświadczeń, jak również spędzenia mile wieczoru wśród swoich znajomych.

Wiesław Ordon ciesząc się z obecności licznie zebranych członków Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy zachęcał do pisania wniosków o dotacje na działalność. Zwłaszcza, ze uruchamiane są dotacje dla takich organizacji, choćby w Narodowym Centrum Kultury. Pomocą służy także dyrektor SOK Krystian Rzemień, jak również wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Burmistrz przekazał także dobrą informację dla zaangażowanych mieszkańców osiedli Dęba i Poręby Dębskie, którzy mogą obecnie także zarejestrować swoje koła gospodyń wiejskich i pozyskiwać środki na działalność z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Słowa podziękowania skierowane zostały do pań z zespołu „Cyganianki”, które przygotowały pyszne potrawy do degustacji. Nie zabrakło lasowiackich przysmaków, licznych przekąsek, przystawek z karpia, karpia w galarecie jak i smażonego. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej, którą na spotkaniu reprezentował dyrektor Biura LGR Marcin Flis ze współpracownikami. To właśnie zadaniem tej organizacji jest promowanie lokalnych produktów opartych o ryby z naszych stawów.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

Lista aktualności