Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Lasowiacka Grupa Działania ogłasza nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

10-06-2019

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

          Wnioski można składać w biurze Stowarzyszenia w Nowej Dębie w terminie od 19 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r.  Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 

     Zakresy tematyczne naboru dotyczą – Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2.
DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI USŁUG REALIZOWANYCH W OBSZARZE DZIAŁAŃ: KULTURALNYCH LUB EDUKACYJNO-OŚWIATOWYCH LUB OPIEKUŃCZYCH LUB REKREACYJNYCH

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000 zł.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1.

TWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ ELEMENTY SPRZYJAJĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA UKIERUNKOWANEJ NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 635 000 zł.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.2.

REALIZACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 90 000 zł

 

 

      Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Lasowiackiej Grupy Działania.

 

LGD

 

RL/MM

Lista aktualności