Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Spisali Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu

13-02-2020
Grupa, która opracowała... Kodeks Odpowiedzialnych... Prace nad Kodeksem 2 fot.... Prace nad Kodeksem fot. Gosia...

Preambuła

Jesteśmy organizatorami i organizatorkami festiwali i wydarzeń, którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami. Naszym celem jest zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem. Dokument ten jest drogowskazem dla twórców i twórczyń wydarzeń jakimi są zarówno organizatorzy, jak i cała festiwalowa społeczność. Liczymy, że dzięki tej deklaracji będziemy się w sposób zrównoważony rozwijać, doskonalić i wzajemnie inspirować.

 

Relacje z sąsiadami

Mamy świadomość, że organizowanie wydarzeń w danym miejscu ma wpływ na naszych sąsiadów. Zależy nam, aby ta tymczasowa zmiana rytmu działała na korzyść całej społeczności.
● Dążymy do jak najlepszych relacji z sąsiadami. Budujemy wzajemny szacunek, tolerancję i poczucie wspólnoty.
● W pierwszej kolejności współpracujemy z lokalną społecznością.
● Promujemy miejscową kulturę.

 

Troska o środowisko naturalne

Wiemy, że nasze wydarzenie nie jest obojętne dla środowiska i przyrody. Staramy się ograniczyć nasz ślad ekologiczny, poszukujemy coraz lepszych rozwiązań.
● Ograniczamy ilość powstających odpadów i zużycie surowców. Segregujemy odpady. Nie marnujemy żywności.
● Dbamy o naturalne zasoby wody i zmniejszamy jej zużycie. Minimalizujemy ilość szkodliwych dla środowiska środków czystości.
● Oszczędzamy zużycie energii oraz zmierzamy do korzystania z jej odnawialnych źródeł.
● Zachęcamy do wspólnych przejazdów.
● Kupujemy lokalnie i odpowiedzialnie.
● Staramy się, by infrastruktura festiwalowa i nasze zachowania nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko.
● Podczas wydarzeń prowadzimy edukację ekologiczną.

 

Relacje z uczestnikami

Tworzymy wydarzenia z uważnością na potrzeby uczestników. Pragniemy pogłębiać i zacieśniać nasze relacje.
● Dbamy o jasną i precyzyjną informację o zasadach odpowiedzialnego uczestnictwa w naszych wydarzeniach.
● Słuchamy i reagujemy na głos naszych społeczności.
● Rozwijamy przestrzeń i narzędzia współpracy, komunikacji i dostępności.

 

Współpraca festiwali

Jako organizatorzy wydarzeń działamy na zasadach partnerskich, współpracujemy, wspieramy się i promujemy.
● Wymieniamy się zasobami potrzebnymi do organizacji wydarzeń i racjonalnie nimi gospodarujemy.
● Dążymy do uwspólniania przekazu dotyczącego odpowiedzialnych zachowań i praktyk.
● Dzielimy  się wiedzą, praktykami i doświadczeniami.

 

Kodeks ten został opracowany przez przedstawicieli organizatorów wydarzeń i festiwali niniejszym inicjujących nieformalną sieć odpowiedzialnych festiwali i wydarzeń przyjmujących tą deklarację jako wiążącą i wdrażających jej postanowienia.

 

Biebrzańska Ekoturystyka na Karczaku
Cieszanów Rock Festiwal
CITY NGO
Edukacyjne Centrum Ogrody Permakultury
Ethnopolana
Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia”
Festiwal KooPermatywy
Festiwal Smaków
Folkobranie
Folkowisko
Fundacja Q
Inicjatywa LWL
Kraina Bugu
Mikołajki Folkowe
Muzeum Opowieści
Nowa Ziemia 
Pannonica Festival
Zlot Przyjaciół Karczaka
 

RL/MM

Lista aktualności