Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Szpital Powiatowy informuje o pracy Poradni Specjalistycznych oraz zakazie odwiedzin

18-03-2020

POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY – WAŻNE!  
Jeżeli wróciłeś z Włoch, Chin lub z innych krajów dotkniętych epidemią koronawirusa lub miałeś kontakt z taką osobą i masz gorączkę, kaszel, duszności, to dla bezpieczeństwa innych pacjentów PROSIMY NIE WCHODZIĆ DO PRZYCHODNI, PORADNI i OŚRODKÓW ZDROWIA. W takiej sytuacji pilnie zadzwoń pod numery telefonów: Sanepid: 509 824 032 lub NFZ: 800 190 590, lub udaj się bezpośrednio do najbliższego szpitala zakaźnego, który znajduje się w Mielcu: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Edmunda Biernackiego ul. Żeromskiego 22, Mielec, tel. centrali 17 780 01 00.

Informacje dla powracających do Polski (do pobrania w pdf)

WIZYTY U SPECJALISTY – WAŻNE!  
Pacjenci, którzy chcą zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty proszeni są o dokonywanie rejestracji TYLKO DROGĄ TELEFONICZNĄ: pod numerem tel. REJESTRACJA: 15 846 26-51 wew. 161, 228Poradnia Ginekologiczno-Położnicza wew.170Poradnia Zdrowia Psychicznego wew. 148. Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ pacjentom w godzinach przyjęć Poradni Specjalistycznych udzielane będą TELEPORADY. Wykaz pracy Poradni od dnia 16.03.2020 roku przedstawia poniższy link.

Praca Poradni Specjalistycznych od 16.03.2020 roku (do pobrania w pdf)

TELEPORADY DLA PACJENTÓW – WAŻNE! 
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prezentuje poniżej dane dotyczące udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przez Świadczeniodawców POZ – zgodnie z zapisami zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dane zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od Świadczeniodawców i będą na bieżąco aktualizowane.

Wykaz ośrodków świadczących TELEPORADY DLA PACJENTÓW w województwie podkarpackim (do pobrania w pdf)

 

ZGŁOSZENIA DO SZPITALA – WAŻNE!  Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (specjalisty) do Oddziału Wewnętrznego  Szpitala w Nowej Dębie proszeni są  o bezpośrednie zgłaszanie się na w/w Oddział! Natomiast pacjenci posiadający skierowanie na inne oddziały lub zgłaszający się bez skierowaniaproszeni są zgłaszanie się TYLKO na  IZBĘ PRZYJĘĆ przy ul M.C. Skłodowskiej 1a.

BADANIA LABORATORYJNE – WAŻNE!  Badania laboratoryjne w Szpitalnym Laboratorium wykonywane są aż do odwołania tylko na “CITO”  i tylko na podstawie SKIEROWANIA LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE – WAŻNE! Informujemy, iż wynik badania histopatologicznego będzie przesyłany Państwu przez pocztę na adres domowy. Prosimy nie odbierać wyników osobiście.

DEZYNFEKCJA RĄK – WAŻNE!  W związku z zagrożeniem koronavirusem, z dniem 26.02.2020 roku, wprowadzono bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z Oddziałów Szpitala w Nowej Dębie.

ZAKAZ ODWIEDZIN – WAŻNE!  Realizując Decyzję Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 05.03.2020r. znak sprawy: SE.90.20.163.1.2020, która pod rygorem natychmiastowej wykonalności, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, w zakresie prowadzonej działalności Szpitala Powiatowego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, nakazuje podjęcie skutecznych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren w/w obiektów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości ich działania, Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ZAKAZUJE WSTĘPU do Oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo-LeczniczegoPowyższy zakaz spowodowany jest koniecznością zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 pacjentów i pracowników Szpitala oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, i obowiązuje aż do odwołania.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie

RL/MM

Lista aktualności