Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

XII edycja Programu Stypendium Pomostowych

30-07-2013
Przypominamy, że zostało tylko 10 dni na składanie wniosków do XII edycji Programu Stypendium Pomostowych (segment II). 
 
Maturzyści mogą uzyskać aż 5 000 zł na pierwszy rok studiów. Niezbędne do tego jest jednak uzyskanie przez kandydata rekomendacji pozarządowej organizacji lokalnej, uczestniczącej w Programie. 
 
Co trzeba zrobić, by uzyskać stypendium?

1. Wniosek, o udzielenie rekomendacji przez Fundację Fundusz Lokalny SMK  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2013 r. (liczy się data wpływu) na adres: Biuro Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec lub na adres mailowy: 

2. Lista osób rekomendowanych zostanie zamieszczona na stronie www.fundacjasmk.pl w terminie do 13 sierpnia br.

3. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej (Fundacja Fundusz Lokalny SMK), Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013 r. (do 16-ej).

4. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej (Biuro Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec), od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.

5. W terminie do 30 sierpnia FFL SMK jako Organizacja Lokalna dokonuje sprawdzenia prawidłowości złożonych dokumentów i przesyła je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej . 

6. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 5 października 2013 r. ogłosi listę stypendystów. 

 

Więcej szczegółowych informacji oraz najważniejsze dokumenty znajdują się na stronie Fundacji.

Informacje i pytania w sprawie wniosku prosimy kierować na adres: ; .

 

Diana Kałążna

FFL SMK

 

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*