Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

NOWA DĘBA TO MIEJSCE PRZYJAZNE I TOLERANCYJNE

16-10-2020

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele tekstów, ukazujących Nową Dębę jako strefę wolną od LGBT. To typowy fake-news, którym posługują się osoby nam nieprzychylne. Osoby, które zapewne nie miały okazji przekonać się naocznie, jak gościnną gminą jesteśmy, z jak otwartymi na innych ludzi i przyjaznymi mieszkańcami.

 

     Temat powstał wraz z przyjętą przez Radę Miejską w Nowej Dębie deklaracją w sprawie wprowadzania i promocji ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych (26 lipca 2019 r). Po tej deklaracji, która jest rodzajem apelu, nie mającym formalnej mocy wykonania, naszą gminę umieszczono w tzw. atlasie nienawiści. Twórcy tego atlasu przekazali miastom partnerskim informację o tym, jakoby jesteśmy strefą wolną od LGBT.
 

     W związku z tym władze hrabstwa Cork w Irlandii, w skład którego wchodzi partnerskie miasto Fermoy, wystosowały pismo z prośbą o ustosunkowanie się do tych informacji oraz o odniesienie się do zarzutów o dyskryminacji osób LGBT. Pismo to przekazałem do Rady Miejskiej, jako organu właściwego. Ponieważ radni nie odnieśli się do pisma urzędnika odpowiadającego za miasto Fermoy, powtórzył on swoje wystąpienie. Nie mogąc pozostawić bez odzewu kolejnego, postarałem się wyjaśnić naszym instytucjonalnym partnerom, jacy są nasi mieszkańcy i jaka jest nasza gmina: pełna tolerancji i pozbawiona najmniejszych znamion dyskryminacji. Poinformowałem mojego odpowiednika w Fermoy, że nigdy nie spotkałem się z przypadkiem dyskryminowania kogokolwiek ze względu na orientację seksualną lub inne cechy. Ponadto w naszej gminie przejawy dyskryminacji z powodu przynależności do grupy LGBT nie miały miejsca.

 

     Powtórzę: gmina Nowa Dęba jest miejscem tolerancyjnym, a jej mieszkańcy szanują innych, nie dyskryminując żadnych mniejszości. Wynika to z naszego charakteru, kultury i przekonań. Podkreślam, że będąc wielokrotnie kontrolowanym przez organy, które przyznawały nam fundusze unijne, nigdy nie została zakwestionowana realizacja naszych projektów, jako niezgodnych z zasadą niedyskryminacji. W dalszym ciągu będziemy podejmować takie działania, aby nie pojawiły się zachowania dyskryminujące jakiekolwiek mniejszości, w tym osoby LGBT. Tak ze względu na wartości dotyczące poszanowania praw drugiego człowieka, jak i ryzyko utraty lub ograniczenia wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, które służą wszystkim mieszkańcom.

 

     Wyrażam nadzieję, że nie dojdzie do zerwania kontaktów przez miasto Fermoy. Gdyby jednak tak się stało, brak kontaktów między instytucjami nie zahamuje kontaktów między ludźmi. Bo taki był nasz wspólny cel dotychczasowej współpracy.


Wiesław Ordon
Burmistrz

Lista aktualności