Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

SOK uroczyście świętował swój srebrny jubileusz. Pożegnanie dyrektora Krystiana Rzemienia.

28-02-2021

W sobotę, 27 lutego 2021 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie świętował srebrny jubileusz swojego powstania. To jedyna w Gminie Nowa Dęba instytucja kultury, która powstała 1 stycznia 1996 r. w wyniku połączenia Domu Kultury i Techniki oraz Biblioteki Publicznej.

 

Na początku uroczystości dyrektor SOK Krystian Rzemień powitał gości i przedstawił skrótową historię ośrodka oraz plan obchodów. Następnie rozpoczęła się Mszą św. sprawowana w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego przez ks. kan. Pawła Bieleckiego, w intencji dziękczynnej oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla pracowników i użytkowników ośrodka. Wraz z wieloma gośćmi i uczestnikami uroczystości, we Mszy udział wzięli byli i obecni proboszczowie nowodębskich parafii: ks. Mieczysław Wolanin, ks. Eugeniusz Nycz i ks. Henryk Król. Liturgię ubogacały śpiewy chorału gregoriańskiego, najstarszego i czcigodnego śpiewu Kościoła oraz średniowieczne, trzygłosowe opracowanie części stałych Mszy św., tzw. „Msza z manuskryptu” z katedry w Turné (Belgia) z XIV wieku. Śpiewy wykonała ceniona schola gregoriańska z Chorzowa – „Schola Cantorum Minorum Chosoviensis” pod dyr. Sławomira Witkowskiego, a oprawę organową zapewnił o. Grzegorz Doniec OP z tarnobrzeskiego klasztoru oo. Dominikanów, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Zaraz po Mszy schola wykonała dodatkowo koncert, w czasie którego można było wysłuchać:

-  hymnu na Wielki Post „Audi benigne conditor” z graduału cysterskiego z Lubiąża, ok. 1220;

-  innej wersji polifonicznego „Kyrie” z „Mszy z Turné”;

-  „Crucem tuam” z graduału bożogrobców z Nysy, XIV w.;

-  trzygłosowego motetu „Ite missa est / Laudemus Jesum Christum” z manuskryptu z Tuluzy, XIV w.;

-  tradycyjnej pieśni postnej „Wszystka moja nadzieja u Boga mojego”.

Dziękując po Mszy św. wszystkim, którzy przyczynili się do jej organizacji K.Rzemień zauważył, że nie trzeba było jechać do Rzymu, by poczuć się jak w Bazylice św. Piotra. Następnie padły podziękowania dla księży: Wolanina, Nycza i Króla, za wieloletnią współpracę i realizację wielu wspólnych inicjatyw. Księża otrzymali kwiaty z rąk kierownika Działu Organizacji Wydarzeń Ewy Kieliszek.

 

Kolejny punkt uroczystości odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury, już jako wydarzenie z dostępem wyłącznie dla zaproszonych gości, ze względu na ograniczoną ilość miejsc spowodowaną obowiązującym reżimem sanitarnym w zw. z epidemią koronawirusa Covid-19. Tuż po wprowadzeniu przez dyrektora Rzemienia, okolicznościowe wystąpienie wygłosił burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon wraz ze swoim zastępcą Leszkiem Mirowskim, którzy przekazali na ręce dyrektora SOK tablicę upamiętniającą 25-lecie powstania SOK. Następnie, do byłych i obecnych pracowników SOK, współpracowników oraz gości przemówienie wygłosiła pani Ewa Draus, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, która przekazała również specjalne życzenia od posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca. Kolejną osobą, przemawiającą ze sceny był wieloletni współpracownik dyrektora Rzemienia w zakresie działalności kulturalnej, m.in. w zakresie wydawnictw książkowych – starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł. Na scenie wystąpiła również Alicja Suska, dyrektor SOK w latach 1996-2008, a wcześniej także Domu Kultury i Techniki.

 

Po części oficjalnej, na deskach sceny, ze spektaklem „Prywatka u babci i dziadka” wystąpiła istniejąca w SOK siedem lat grupa teatralna „Pora na Seniora”, której aktorzy w składzie: Joanna Borowiecka, Stanisław Hałka, Teresa Kaproń, Lidia Szymańska, Krystyna Kasperkiewicz, Maryla Bocian, Małgorzata Bogacz, Gustaw Serafin i Ryszard Kwiek, występują trenując pod okiem instruktor Ewy Kieliszek. Po nich, publiczność została rozbawiona do łez skeczem „Michałowa”, w wykonaniu Haliny Ordon, kierownika Filii SOK - Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach.

 

Kolejna część obchodów związana była z pożegnaniem dyrektora SOK Krystiana Rzemienia, pracującego na tym stanowisku od 1 października 2009 r., który w wyniku objęcia stanowiska zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie swoją kadencję w SOK, planowaną do końca 2024 r., kończy z upływem lutego. W tej części wieczoru, emocje radości i wzruszeń przeplatały się ze sobą zarówno wśród gości, którzy żegnając dyrektora składali jednocześnie gratulacje, jak również byłych i obecnych pracowników SOK oraz samego K. Rzemienia. Emocjonujące słowa wypowiedział burmistrz Wiesław Ordon, który wręczył piękny pamiątkowy grawerton z grafiką budynku SOK. Gratulując tej zaszczytnej w środowisku kultury podkarpackiej nowej funkcji wyraził nadzieję, że Krystian Rzemień - który wspierając dyrektora WDK Damiana Drąga, będzie teraz działał na terenie całego Województwa Podkarpackiego - nie zapomni o Nowej Dębie i środowiska kultury Gminy Nowa Dęba oraz tutejsza społeczność nie raz skorzystają na współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury. Zastępca burmistrza Leszek Mirowski podarował na pamiątkę karykaturę prezentującą niespełnione jeszcze marzenie dyrektora i okrasił ją przemową w jego znanym, barwnym, akademickim stylu. Niejako dwuosobowo – jak sam to określił – głos zabrał Adam Szurgociński, dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy jest jednocześnie prezesem Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Zarówno SOSiR, jak i NTSK, od wielu lat współpracowały z SOK, realizując razem wiele cennych wydarzeń i aktywizując mieszkańców do udziału w kulturze, sporcie, historii. Przekazał dwa pamiątkowe grawertony, od każdej z reprezentowanych przez siebie instytucji. Wśród tych, których nie mogło zabraknąć byli wieloletni radni Rady Miejskiej: Helena Tłusta, Stanisław Skimina i Marian Tomczyk, którzy przez kilka kadencji samorządowych aktywnie współpracowali z dyrektorem, co w Alfredówce, Chmielowie, Cyganach i Tarnowskiej Woli zaowocowało zarówno zróżnicowanymi inwestycjami SOK w tamtejszych filiach, jak również organizacją wielu wydarzeń przeznaczonych dla odbiorców z każdej grupy wiekowej. W imieniu środowisk kultury podziękowania, zarówno dla dyrektora jak i SOK, składali: wieloletnia radna Powiatu Tarnobrzeskiego i członek Społecznej Rady Programowej SOK Danuta Serafin; szef impresariatu artystycznego, z którym SOK współpracował przy organizacji Festiwalu muzyki kameralnej i organowej „Margaritae Baroci” Łukasz Mateja, będący jednocześnie kierownikiem artystycznym „Krakowskiego Zespołu Kameralnego”; w imieniu grupy teatralnej „Pora na Seniora” z życzeniem, by o aktorach pamiętać w stolicy naszego województwa życzenia złożyli Joanna Borowiecka i Stanisław Hałka; Halina Ordon, szefowa znanego na ogólnopolskich występach, wspieranego przez SOK Zespołu Ludowego „Cyganianki”; w imieniu Tarnobrzeskiego Domu Kultury - jego wicedyrektor Mariusz Ryś.

Na koniec Krystian Rzemień od wszystkich pracowników SOK reprezentowanych na scenie przez Ewę Kieliszek i Justynę Motykę otrzymał kosz słodkości, które mają mu przypominać o tym, że „z żadną inną kadrą nie może być tak słodko, jak z kadrą SOK”. Na te wszystkie życzenia i podziękowania dyrektor Krystian Rzemień odpowiadał różnymi anegdotami związanymi z każdym z występujących na scenie, a także odwdzięczał się dyplomem z podziękowaniami „od serca” i egzemplarzem wybitnego utworu literackiego Antoine de Saint-Exuper’ego „Mały Książę”, który jest dedykowany dorosłym, by nie zapomnieli o tym, jak to jest być dzieckiem, które potrafi cieszyć się z różnych, czasem nawet najprostszych powodów. Podziękował też swojej żonie Małgosi i pięciorgu dzieciom za to, że tyle lat wspierali go zarówno podczas trudów i sukcesów w pracy oraz mieli wiele wyrozumiałości, kiedy w święta wolne dla innych, pracował z kadrą SOK, organizując różne wydarzenia i uroczystości.

 

Przedostatnim punktem uroczystości było przedstawienie p.o. dyrektora SOK od 1 marca br., na które to stanowisko na trzy miesiące burmistrz W. Ordon powołał Ewę Kieliszek. 

 

Na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na hol, gdzie obejrzeli przygotowaną na ten srebrny jubileusz wielkoformatową wystawę, opracowaną merytorycznie przez zespół SOK, na którą składa się prawie 650 fotografii, podpisów i tekst historyczny. 

 

Listy gratulacyjne z okazji jubieluszu SOK przysłali: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, senator Janina Sagatowska, dyrektor Szpitala Powiatowego Wiesława Barzycka oraz cały zarząd Zakładów Metalowych Dezamet S.A. Specjalne życzenia od siebie i Grupy Wokalnej „Partita” przesłał również Andrzej Frajndt. A na sam koniec życzenia wszystkim pracownikom SOK złożyła Justyna Długosiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba.

SOK

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 

Lista aktualności