Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Ważne dla organizacji pozarządowych - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

16-12-2021

      31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych /Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2021 poz. 815/

 

     Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg ten omija stowarzyszenia zwykłe. Niedokonanie tego wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi.


Ostateczny termin zgłoszenia mija 31 stycznia 2022 r.

 

Poniżej znajdują się linki dotyczące informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji

https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe,511148.html

 

Co będziemy zgłaszać do Rejestru

Jak wskazuje sama nazwa Rejestru - beneficjentów. Kim jest beneficjent rzeczywisty w organizacji pozarządowej? Nie należy go kojarzyć z powszechnym pojęciem „beneficjenta” funkcjonującym w III sektorze i dotyczącym odbiorców naszych działań (np. w projekcie). W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [w tej definicji klientem jest sama organizacja] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

 

Bardziej praktyczne wyjaśnienia kim jest beneficjent znajdziecie w majowym artykule Katarzyny Sadło "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Nowe obowiązki NGO od października". Przeczytajcie koniecznie!

 

Kiedy realizujemy nowy obowiązek

Nowe obowiązki wejdą w życie 31 października 2021 roku. Nie są bardzo obciążające, nie wymagają wprowadzania zmian w organizacji ani szczególnej wiedzy. Organizacje będą po prostu musiały jednorazowo zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Po wejściu w życie przepisów wskazany powyżej termin 7 dniowy będzie dotyczył noworejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe NGO zostaną zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022 r., czyli trzy miesiące od "pojawienia" się stowarzyszeń i fundacji w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (który to artykuł wskazuje jakie podmioty dostarczają danych do Rejestru). Termin 3. miesięcy wskazuje art. 16 ustawy zmieniającejotwiera się w nowej karcie.

 

Rejestr w internecie

Jak na razie na stronach Rejestru trudno jest znaleźć informacje o obowiązkach, które przydatne byłyby dla organizacji pozarządowych obejmowanych od końca października opisanymi tu przepisami. Będziemy jednak śledzić Rejestr i postaramy się dostarczyć Wam kolejnych praktycznych informacji, jak tylko uda nam się je uzyskać.

zobacz: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, informacje i zgłoszenia
https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistychotwiera się w nowej karcie

   https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

RL/MS

Lista aktualności