Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rynek pracy

STRUKTURA BEZROBOCIA –kwiecień-wrzesień 2015

Struktura bezrobocia – Miasto i Gmina Nowa Dęba

Rok 2015

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Ogółem

Kobiety

z prawem do zasiłku

bez prawa do zasiłku

ze zwolnień grupowych

O

K

O

K

O

K

kwiecień

1040

555

133

53

907

502

56

29

maj

963

524

120

44

843

480

55

30

czerwiec

876

485

115

52

761

433

52

29

lipiec

869

473

112

53

757

420

50

27

sierpień

871

485

103

52

768

433

52

30

wrzesień

854

472

96

47

758

425

51

28

 


 

Zmiany w poziomie bezrobocia w PUP Tarnobrzeg

MiG

Nowa Dęba

Razem Powiat Tarnobrzeski

Razem PUP Tarnobrzeg

31.12.2014 r.

1009

2892

5641

31.01.2015 r.

1055

3084

5992

28.02.2015 r.

1104

3164

6160

31.03.2015 r.

1094

3174

6172

30.04.2015 r.

1040

2908

5701

31.05.2015 r.

963

2716

5343

30.06.2015 r.

876

2521

4982

31.07.2015 r.

869

2497

4863

31.08.2015 r.

871

2539

4874

30.09.2015 r.

854

2435

4677

 

 

 


 

Struktura bezrobocia na koniec marca 2015 r.

Wyszczególnienie

(miasto, miasto-gmina, gmina)

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Ogółem

Kobiety

z prawem do zasiłku

bez prawa do zasiłku

ze zwolnień grupowych

O

K

O

K

O

K

Tarnobrzeg

2998

1516

333

138

2665

1378

142

75

Baranów Sandomierski MiG

703

355

103

42

600

313

34

20

Nowa Dęba MiG

1094

578

130

48

964

530

58

30

Gorzyce

700

411

90

44

610

367

26

18

Grębów

677

370

62

20

615

350

22

14

RAZEM TARNOBRZEG

6172

3230

718

292

5454

2938

282

157

 


 

Informacja o stanie bezrobocia na lokalnym rynku pracy – stan na 31 grudnia 2014 r.

    Według stanu na 31 grudnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu zarejestrowanych było ogółem 5641 osób bezrobotnych (31.12.2013 r. – 6255). Na koniec grudnia 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, liczba bezrobotnych spadła w MiG Nowa Dęba o 130. Na koniec grudnia 2014 roku liczba bezrobotnych wyniosła 1009, a w roku 2013 - 1139.

 

Zmiany w poziomie bezrobocia w PUP Tarnobrzeg Wyszczególnienie

Nowa Dęba

Razem PUP Tarnobrzeg

31.12.2013 r.

1139

6255

31.01.2014 r.

1217

6677

28.02.2014 r.

1234

6861

31.03.2014 r.

1207

6607

30.04.2014 r.

1156

6226

31.05.2014 r.

1080

5917

30.06.2014 r.

1039

5776

31.07.2014 r.

1049

5785

31.08.2014 r.

1028

5607

30.09.2014 r.

1005

5463

31.10.2014 r.

993

5349

30.11.2014 r.

1007

5497

31.12.2014 r.

1009

5641

w osobach

-130

-614

w %

-11,41

-9,82

 

- Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie na dzień 31 grudnia 2014 roku, 1009 osób to mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Dęba (31.12.2013 r. – 1139). Stanowi to 17,9% wszystkich osób bezrobotnych będących w ewidencji PUP na koniec tego miesiąca (31.12.2013 r. – 18,2%).

 

- Ponad 53% tej liczby stanowiły kobiety – na koniec grudnia 2014 r. w ewidencji urzędu było ich 538 (31.12.2013 r. – 559, tj. 49,1%).

 

- Według stanu na 31 grudnia 2014 roku, 116, tj. 11,5% bezrobotnych z terenu MiG Nowa Dęba posiadało prawo do zasiłku (31.12.2013 r. – 131, tj. 11,5%).

 

- Większość bezrobotnych mieszkańców MiG Nowa Dęba to osoby, które pracowały przed rejestracją – 865, co stanowi 85,7% ogółu (31.12.2013 r. – 964, tj. 84,6).

 

- Spośród bezrobotnych z terenu MiG Nowa Dęba, będących w ewidencji urzędu na dzień 31 grudnia 2014 roku, 453 osoby to mieszkańcy wsi. Stanowią oni 44,9% ogółu (31.12.2013 r. – 497, tj. 43,6%).

 

- Ponadto w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu wśród bezrobotnych mieszkańców MiG Nowa Dęba znajdowało się: 590 osób długotrwale bezrobotnych, tj. 58,5% (31.12.2013 r. – 630, tj. 55,3%); 167 osób do 25 roku życia, tj. 16,6% (31.12.2013 r. – 218, tj. 19,1%); 230 osób powyżej 50 roku życia, tj. 22,8% (31.12.2013 r. – 243, tj. 21,3%); 57 osób niepełnosprawnych, tj. 5,6% (31.12.2013 r. – 67, tj. 5,9%).

 


 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy na koniec maja 2014r.

    Z ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie tarnobrzeskim (3104) zarejestrowanych w urzędzie na dzień 31 maja 2014 r., 1080 osób to mieszkańcy miasta i gminy  Nowa Dęba (n w tym samym okresie w roku poprzednim było 1200 osób). Ponad 52% tej liczby stanowią kobiety, tj. 566 osób. Według stanu na koniec maja 132 bezrobotnych, tj. 12,2%posiadało prawo do zasiłku. Większość bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy nowa Dęba  to osoby, które pracowały przed rejestracją – 938, co stanowi 86,9%.
Z ogólnej liczby osób pozostających bez pracy:
-  483 to mieszkańcy wsi,
- 636 to długotrwale bezrobotni,
- 165 osób do 25 roku życia
- 241 osób powyżej 50 roku życia
- 71 osób niepełnosprawnych.

 

   Największa grupa osób pozostających bez pracy to bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 384, ze średnim i policealnym zawodowym – 280, z wyższym – 187 i średnim ogólnokształcącym – 135 osób.

 

   W zależności od wieku liczba bezrobotnych przedstawia się następująco”
- 18-24 lat – 209
- 25-34 lat – 351
- 35-44 lat – 269
- 45-54 lat – 215
- 55-59 lat – 123
- powyżej 60 lat – 33

 

   Niestety, w stosunku do tego samego okresu z roku ubiegłego (69),  wzrosła liczba osób zwolnionych ze zwolnień grupowych i wynosi na koniec maja 74 osoby.
 


 

Informacja o stanie bezrobocia na lokalnym rynku pracy - stan na koniec kwietnia 2014 roku

   Powiatowy Urząd Pracy podaje, że na koniec kwietnia 2014 r.  liczba osób pozostających bez pracy na terenie miasta i gminy Nowa Dęba wyniosła 1156  zarejestrowanych.

 

  liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Nowa Dęba ogółem kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień grupowych
2014 r. O K O K O K
koniec stycznia 1217 597 157 59 1060 538 63 31
koniec lutego 1234 611 156 57 1078 554 65 34
koniec marca 1207 615 145 54 1062 561 72 39
koniec kwietnia 1156 593 139 55 1017 538 71 40

 

Informacja o stanie bezrobocia na lokalnym rynku pracy – stan na 31 grudnia 2013 r.

    Według stanu na 31 grudnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu zarejestrowanych było ogółem 6255 osób bezrobotnych (31.12.2012 – 6585), z czego w Nowej Dębie 1139 osób. Na koniec roku 2012 w Gminie Nowa Dęba zanotowano 1171, czyli o 32 osoby więcej.
1139 zarejestrowanych bezrobotnych stanowi 18,2% wszystkich bezrobotnych w powiecie. Ponad 49% tej liczby stanowiły kobiety. Niestety jedynie 131 osób (tj. 11,5%) posiadało prawo do zasiłku. Większość bezrobotnych mieszkańców Gminy Nowa Dęba to osoby, które pracowały przed rejestracją. 497 bezrobotnych to mieszkańcy wsi. Stanowią oni 43,6% ogółu. W stosunku do końca roku 2012 liczba osób bezrobotnych z terenów wiejskich nieznacznie spadła (31.12.2012 – 524).
    W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba znajdowało się 630 osób długotrwale bezrobotnych (w 2012 r. – 634), 218 osób do 25 roku życia (w 2012 r. – 229, 243 osoby powyżej 50 roku życia (w 2012 r. – 243), 67 osób niepełnosprawnych  (w 2012 r. – 74).

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o stanie bezrobocia na lokalnym rynku pracy - stan na koniec września 2013 roku

   Powiatowy Urząd Pracy podaje, że na koniec września 2013 r.  liczba osób pozostających bez pracy na terenie miasta i gminy Nowa Dęba wyniosła 1081  zarejestrowanych, czyli o 17 osób więcej niż na koniec sierpnia.

 

 MiG Nowa Dęba 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09
Liczba bezrobotnych 1258 1293 1259 1224 1200 1112 1086 1064 1081

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY - stan na koniec sierpnia 2013 roku

   Powiatowy Urząd Pracy podaje, że na koniec sierpnia 2013 r.  liczba osób pozostających bez pracy na terenie miasta i gminy Nowa Dęba wyniosła 1064  zarejestrowanych, czyli o 22 osoby mniej niż na koniec lipca.

 

 MiG Nowa Dęba 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08
Liczba bezrobotnych 1258 1293 1259 1224 1200 1112 1086 1064

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezrobocie nadal spada - INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY stan na koniec lipca 2013 roku

    Według Powiatowego Urzędu Pracy na terenie miasta i gminy Nowa Dęba bezrobocie nadal spada. Na koniec lipca 2013 r.  liczba osób pozostających bez pracy wyniosła 1086 zarejestrowanych, czyli o 26 osób mniej niż na koniec czerwca.

 

 MiG Nowa Dęba 31.12.2012 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07
Liczba bezrobotnych 1171 1258 1293 1259 1224 1200 1112 1086

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY stan na 31 czerwca 2013 roku

    Powiatowy Urząd Pracy podaje, że na koniec czerwca 2013 r.  liczba osób pozostających bez pracy na terenie miasta i gminy Nowa Dęba wyniosła 1112 zarejestrowanych, czyli o 88 osób mniej niż na koniec maja.

 

 Miasto i Gmina Nowa Dęba

31.12.2012

31.01

28.02

31.03

30.04

31.05

30.06

Liczba bezrobotnych

1171

1258

1293

1259

1224

1200

1112

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY na koniec maja 2013

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA

 NA LOKALNYM RYNKU PRACY stan na 31 maja 2012 roku

 

    Według stanu na 31 maja 2013 r.  liczba osób pozostających bez pracy wyniosła 1200 zarejestrowanych. Po zimowym wzroście bezrobocia, którego szczyt przypadł w lutym, od marca notujemy niewielki spadek liczby osób pozostających bez pracy.

 

 

   Zmiany w poziomie bezrobocia w roku 2013.

 MiG Nowa Dęba

31.12.2012

31.01

28.02

31.03

30.04

31.05

Liczba bezrobotnych

1171

1258

1293

1259

1224

1200

 

 

 

   Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tarnobrzeskim PUP, liczba 1200 bezrobotnych z Gminy Nowa Dęba stanowi 18,5% wszystkich bezrobotnych znajdujących się w ewidencji. Nadal połowę tej liczby stanowią kobiety (596).

 

   Z ogólnej liczby pozostających bez pracy 158 osób (t.j. 13,2%) posiadało prawo do zasiłku. Większość bezrobotnych mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba to osoby, które pracowały przed rejestracją – 1019, co stanowi 84,9% ogółu.

Spośród bezrobotnych miasta i gminy Nowa Dęba będących w ewidencji urzędu na koniec maja 2013  roku większość stanowili mieszkańcy wsi – 516 osoby.

 

   W ewidencji PUP wśród bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba 672 osoby to osoby długotrwale bezrobotne.

 

Wyszczególnienie:

Liczba bezrobotnych wg. wykształcenia

Wyższe

Policealne 
i średnie zawodowe

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Pozostałe

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

MiG Nowa Dęba

174

103

306

162

158

100

420

171

201

66

 

           O - ogółem

           K - w tym kobiety

 

 

    Na koniec maja 2013 roku zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w Gminie Nowa Dęba zanotowano 69 osób (w tym 37 kobiet).  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY na koniec roku 2012

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY
stan na koniec grudnia 2012 roku

 

    Porównując rok 2011 i 2012 (na koniec grudnia) poziom bezrobocia w Gminie Nowa Dęba niestety wzrósł. Liczba osób bez pracy wzrosła o 97 osób i  na koniec roku 2012 wynosiła 1171, czyli 9.03% więcej niż w roku poprzednim.

 

 MiG Nowa Dęba

31.01.2012

30.06.2012

30.09.2012

31.12.2012

Liczba bezrobotnych

1142

1124

1097

1171

     Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tarnobrzeskim PUP liczba 1170 bezrobotnych z Gminy Nowa Dęba stanowi 17,8% wszystkich bezrobotnych znajdujących się w ewidencji. Ponad połowa tej liczby stanowiły kobiety.
   Z ogólnej liczby pozostających bez pracy jedynie 155 osób (t.j. 13,2%) posiadało prawo do zasiłku. Większość bezrobotnych mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba to osoby, które pracowały przed rejestracją – 983, co stanowi 83,9% ogółu.
    Spośród bezrobotnych miasta i gminy Nowa Dęba będących w ewidencji urzędu na koniec 2012 roku większość stanowili mieszkańcy wsi – 524 osoby (na koniec roku 2011 – 465).

 

   W ewidencji PUP wśród bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba 634 osoby to osoby długotrwale bezrobotne.
Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy przedstawia się następująco:
- do 1 m-ca – 81, w tym 22 kobiety,
- od 1 do 3  - 201, w tym 74 kobiety,
- od 3 do 6  - 174, w tym 83 kobiety,
- od 6 do 12  - 213, w tym 94 kobiety,
- od 12 do 24  - 236, w tym 128 kobiety,
- powyżej 24  - 266, w tym 185 kobiety.

 

   Bezrobotni według poziomu wykształcenia.
   Na koniec grudnia 2012 roku największą grupę bezrobotnych stanowili posiadacze wykształcenia zasadniczego zawodowego, gdyż stanowili ponad 1/3 wszystkich zarejestrowanych, t.j. 365 osób z czego 170 to kobiety. Z wyższym wykształceniem większość stanowiły kobiety, 109 pań na 173 zarejestrowanych. Z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym były zgłoszone 272 osoby, z czego 144 to kobiety. Z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 146 osób, w tym 96 kobiet. Pozostali zarejestrowani to 195 osób, w tym 67 kobiet.

   W roku 2012 zanotowano w PUP Tarnobrzeg 343 osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn zakładu pracy, co w stosunku do roku 2011 stanowi wzrost o 44 osoby. Zwolnienia grupowe dotknęły Jednostki Wojskowej nr 3711 i SANFARMu sp. z o.o.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Czy warto się kształcić w tych kierunkach?

Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu wynika, że są kierunki studiów, po których trudniej jest znaleźć pracę w naszym regionie.

Pierwsze miejsce zdecydowanie zajmuje pedagogika.

Kolejne miejsca zajmują takie zawody jak: zarządzanie i marketing, administracja, ekonomia.

Wysokie pozycje zajmują również: filologia, socjologia i matematyka.

 

Poniżej zamieszczamy plik ze szczegółowym wykazem liczby osób bezrobotnych zarejestrownych w PUP Tarnobrzeg z wyższym wykształceniem.

 

 

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY na koniec września 2012

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

 

Zmiany w poziomie bezrobocia w roku 2012.

 

 

MiG Nowa Dęba

31.01.2012

30.06.2012

30.09.2012

Liczba bezrobotnych

1142

1124

1097

 

Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Tarnobrzeg, na dzień 30 września 2012 roku, 1097 osoby to mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Dęba. Stanowi to 17,8% wszystkich osób bezrobotnych będących w ewidencji PUP na koniec tego miesiąca.
Ponad 54% tej liczby stanowiły kobiety – na koniec września 2012 r. w ewidencji urzędu było ich 594.
Według stanu na 30 września 2012 roku, 144, tj. 13,1% bezrobotnych z terenu MiG Nowa Dęba posiadało prawo do zasiłku.
Większość bezrobotnych mieszkańców MiG Nowa Dęba to osoby, które pracowały przed rejestracją – 912, co stanowi 83,1% ogółu.
Spośród bezrobotnych z terenu MiG Nowa Dęba będących w ewidencji urzędu na dzień 30 września 2012 roku, 482 osoby to mieszkańcy wsi. Stanowią oni 43,9% ogółu.
Ponadto w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu wśród bezrobotnych mieszkańców MiG Nowa Dęba znajdowało się:

- 610 osób długotrwale bezrobotnych, tj. 55,6%

- 212 osób do 25 roku życia, tj. 19,3%

- 242 osoby powyżej 50 roku życia, tj. 22,1%

- 77 osób niepełnosprawnych, tj. 7,0% .

BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY

 


Wyszczególnienie:

Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1 m-ca

od 1 do 3

od 3 do 6

od 6 do 12

od 12 do 24

pow. 24

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

MiG Nowa Dęba

113

52

133

65

145

73

256

114

210

120

240

170

 

                                O - ogółem

                                K - w tym kobiet

 

BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

 

 

Wyszczególnienie:

Liczba bezrobotnych wg. wykształcenia

Wyższe

Policealne i średnie zawodowe

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Pozosstałe

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

MiG Nowa Dęba

154

108

258

151

138

93

364

170

183

92

 

                                 O - ogółem

                                 K - w tym kobiety