Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Bezpieczne przejścia

Bezpieczne przejścia

"Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Krasickiego i ul. Szkolnej w miejscowości Nowa Dęba"

 

W ramach zadania wykonano trzy wyniesione przejścia: ul. Krasickiego – skrzyżowanie z ul. Żeromskiego, ul. Krasickiego – skrzyżowanie z ul. Zwycięstwa oraz ul. Szkolna. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni w miejscu wyniesionych przejść dla pieszych, zastosowanie odpowiedniego oznakowania, w tym oznakowania z czujnikami ruchu oraz oświetlenia tych przejść.

 

Wartość zadania: 151 340,10 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 119 038,13 zł.