Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Ograniczenie wizyt w urzędzie - załatwianie spraw

13-03-2020

      W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo, od poniedziałku 16 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy wyłączamy bezpośrednią obsługę interesantów, pozostawiając ją tylko w sytuacjach niezbędnych dla funkcjonowania mieszkańców.

 

      W razie potrzeby, prosimy kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną (, ePUAP: /umignd/SkrytkaESP) lub też telefonicznie (tel. 15 846 2671)

 

     Informujemy, że w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem Gmina Nowa Dęba nie będzie wynajmować obiektów użyteczności publicznej (remiz, domów ludowych, itp.) do odwołania.

 

     Sprawy podatkowe wymagające rozstrzygnięcia w formie pisemnej, które można załatwić drogą pocztową, mailową lub poprzez platformę ePUAP, to:

• zaświadczenia i informacje o stanie majątkowym,
• zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
• złożenie informacji lub deklaracji podatkowych,
• wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, np. wnioski o umorzenie zaległości podatkowych,
• deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


     Informacje o stanie wymiaru podatków na 2020 rok, zaległości podatkowych, należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać telefonicznie pod numerem 15 846 26 71 wew. 207 .
 

     W sprawach komunalnych dotyczących:
• Wycinki drzew,
• Składania wniosków o odbiór azbestu,
• Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
• Wymiany pojemników na odpady komunalne,
• Sprawach mieszkaniowych,
przed osobistą wizytą w urzędzie, należy wcześniej kontaktować się telefonicznie z pracownikiem Urzędu, który poinformuje, czy przyjazd lub przyjście do UMiG jest konieczne lub że sprawa może zostać załatwiona korespondencyjnie.

 

     Sprawy dotyczące świadczeń społecznych również można załatwić drogą pocztową, poprzez platformę ePUAP lub bankowość elektroniczną. Pomoc w wypełnianiu wniosków w formie papierowej można uzyskać telefonicznie. Druki wniosków o świadczenia społeczne są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

     Numery telefonów do poszczególnych pracowników znajdują się na stronie gminy http://www.nowadeba.pl/bip/samorzad-gminny/dane-kontaktowe/telefony-wewnetrzne-umig/.

SG/EG

Lista aktualności