Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BOJS.271.1.2020
Tytuł Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021
Data publikacji 2020-07-15 15:00
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-07-23 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-07-23 10:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_.pdf - (311,79 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.pdf
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.pdf
Inne informacje
zestawienie_ofert.pdf - (290,09 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-07-29
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf - (414,54 KB)