Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku

03-01-2013

    Wszystkie wnioski złożone w konkursie z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2013 zostały ocenione pozytywnie. Zarządzeniem Burmistrza Nr 421/2013 przyznane zostały następujące kwoty dotacji:

 

I. MKS STAL, ul. Chopina 3, 39-460 Nowa Dęba – „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2013 roku”.
Łączny koszt projektu – 263 500 zł
Dotacja – 237 000 zł
Finansowy wkład własny – 8 500 zł
Pozafinansowy wkład własny – 18 000 zł

Głównym celem projektu jest umożliwienie dostępu do różnych form sportowej aktywności  (piłka nożna, badminton, lekka atletyka) jak największej liczbie mieszkańców miasta i gminy poprzez udział
w treningach, szkoleniach i rozgrywkach sportowych.
1. Poprawa  warunków uprawiania sportu poprzez zawodników 3 sekcji sportowych poprzez doposażenie poszczególnych sekcji w odpowiedni sprzęt sportowy.
2. szkolenie zawodników MKS STAL w celu osiągania przez nich wyższych wyników sportowych.
3. Podnoszenie poziomu sportowego zawodników najbardziej utalentowanych.
4. Promowanie sportu i aktywnego stylu życia poprzez udział zawodników w rozgrywkach ligowych.
5. Doskonalenie pozytywnych postaw i cech charakteru młodych ludzi biorących udział w rywalizacji sportowej.
6. Popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
7. Zajęcia szkoleniowe z zakresu piłki nożnej, lekkiej atletyki, badmintona.
8. Wychowanie dzieci poprzez sport.
9. Odciąganie dzieci od uzależnień – alkohol, papierosy, narkotyki.
10. Integracja dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

 

II. Klub Piłki Siatkowej, ul. Leśna 40, 39-460 Nowa Dęba – „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2013 roku”.
Łączny koszt projektu – 59 000 zł
Dotacja – 53 000 zł
Finansowy wkład własny – 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 6 000 zł

Głównym celem projektu jest:
1. Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu,
2. Osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubu,
3. Promocja sportu i aktywnego stylu życia.
Cele szczegółowe to:
- nauczanie i doskonalenie indywidualnej techniki w piłce siatkowej.
- opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu działań na boisku – taktyka indywidualna i drużynowa,
- start w zawodach sportowych
- kształtowanie aktywności ruchowej.

 

III. LZS Jadachy, Jadachy 43– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2013 roku”.
Łączny koszt projektu – 32 828 zł
Dotacja – 29 000 zł
Finansowy wkład własny – 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 3 828 zł

Celem projektu jest stworzenie możliwości młodzieży i dorosłym udziału w treningach i rozgrywkach ligowych (osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubu sportowego). Sam projekt i zaplanowane
w nim wydatki pozwolą stworzyć bazę sportową dla uczestników projektu. Projekt ma również na celu przyciągnięcie większej grupy młodych ludzi (poprzez udział w treningach, zajęciach nie zrzeszeni w klubie), którzy często z brakuj zajęcia swojego wolnego czasu uciekają się do nadużywania używek. Jednym z wyższych celów projektu jest przyciągnięcie kibiców na rozgrywane przez drużynę LZS Jadachy mecze piłkarskie (promocja sportu i aktywnego stylu życia). Organizacja turnieju piłki siatkowej dla mieszkańców gminy (umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczby mieszkańców gminy). Organizacja turnieju dla oldbojów. Sportowym celem jest podwyższenie umiejętności gry w piłkę nożną zawodników poprzez treningi i zawody piłkarskie, zaś celem drużyny jest zajęcie jak najwyższego miejsca
w „A” klasie.

 

IV. LZS „Płomień” Chmielów, Chmielów 390– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu
na terenie sołectwa Chmielów w 2013 roku”.
Łączny koszt projektu – 29 100 zł
Dotacja – 26 000 zł
Finansowy wkład własny – 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 3 100 zł

Celem projektu jest poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo
w aktywnym stylu życia (organizowanie treningów sportowych poprawiających kondycję fizyczną zawodników, poprawa zdrowia psychicznego kibiców dzięki możliwości dopingowania swojej drużyny),umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców (możliwość uczestniczenia w treningach klubu wszystkim zainteresowanym, organizowanie zajęć sportowych dla chętnych na boisku wielofunkcyjnym).

 

V. LZS Cygany, Cygany 84 – „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2013 roku”.
Łączny koszt projektu – 28 900 zł
Dotacja – 26 000 zł
Finansowy wkład własny – 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 2 900 zł

Podstawowymi celami projektu jest:
1. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia
2. Promocja sportu i aktywnego stylu życia (integracja młodego i starszego pokolenia poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, uświadamianie społeczeństwu korzyści płynących z angażowania się w sport i aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywne uczestnictwo właściwym  sposobem sprawności ruchowej w każdym wieku, wyrabianie skutecznych metod treningowych i uświadamianie młodemu pokoleniu celu i miejsca zachowania się na boisku, organizacja życia sportowego skuteczną promocja zmierzająca do osiągania zamierzonych celów poprzez pryzmat korzystnych wyników sportowych).

 

VI. LKS Tarnowska Wola, Tarnowska Wola 88 – „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka i Buda Stalowska  w 2013 roku”.
Łączny koszt projektu – 32 400 zł
Dotacja – 29 000 zł
Finansowy wkład własny – 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 3 400 zł

Celem podstawowym projektu jest stworzenie możliwości do rozwoju fizycznego i emocjonalnego młodych ludzi, jak i dorosłych, poprzez organizację zajęć sportowych i zaangażowany w nich udział. Ma to zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu nie tylko w ramach rozgrywek sportowych ale i poza nimi. Cele te wpisują się wprost w następujące cele publiczne, zawarte w wytycznych konkursu: poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia, promocja sportu i aktywnego stylu życia. Mieszkańcy obszarów wiejskich mają ograniczonye możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny (brak infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej). Bardzo często jedyną formą aktywności na terenach wiejskich jest właśnie boisko sportowe. Celem projektu jest wpajanie młodym ludziom takich cech charakteru jak odpowiedzialność, dyscyplina, obowiązkowość, poczucie wspólnoty celów, które mają im później pomóc w radzeniu sobie w dorosłym życiu. Projekt ma służyć także na zmianie modelu spędzania wolnego czasu.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-01-03
Osoba udostępniająca na stronie: Siudem Maryla
Data modyfikacji: 2013-01-05
Osoba modyfikująca: Nowak Jerzy